ban chấp hành đảng bộ quận

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN BA ĐÌNH KHOÁ XXV, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

Ngày đăng 27/06/2018 | 03:57 PM
Số TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay     1...

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN BA ĐÌNH KHOÁ XXV, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

Ngày đăng 07/11/2017 | 04:43 PM
Số TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay     ...

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN BA ĐÌNH KHOÁ XXV, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

Ngày đăng 07/01/2016 | 04:49 AM
  Số TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay     ...

Danh sách Ban Chấp Hành Đảng bộ quận Ba Đình khóa XXIV (Nhiệm kỳ 2010-2015)

Ngày đăng 24/11/2014 | 12:00 AM
1. Đồng chí Hoàng Trọng Quyết - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận. 2.Đồng chíĐỗ Viết Bình - Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận. 3.Đồng chí Cao Thị Ngọc Lan - Phó Bí...

Danh sách Ban Chấp Hành Đảng bộ quận Ba Đình khóa XXIV (Nhiệm kỳ 2010-2015)

Ngày đăng 19/09/2014 | 12:00 AM
1. Đồng chí Hoàng Trọng Quyết - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận. 2.Đồng chíĐỗ Viết Bình - Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận. 3.Đồng chí Cao Thị Ngọc...

Danh sách Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ quận Ba Đình khoá XXIII, nhiệm kỳ 2005-2010

Ngày đăng 20/12/2010 | 12:00 AM
I- DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ TRONG BAN THƯỜNG VỤ QUẬN UỶ 1. Nguyễn Thị Thắng - Thành uỷ viên, Bí thư Quận uỷ 2. Hoàng Trọng Quyết - Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ, Chủ...