Chính trị - Kinh tế

Ba Đình: Đại biểu HĐND quận tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND quận khóa XIX
Ngày đăng 24/11/2017 | 04:36

Trong 02 ngày 23-24/11, tại 13 đơn vị bầu cử đã diễn ra hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND quận trước kỳ họp thứ 6 HĐND quận khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại các buổi tiếp xúc, đại diện các tổ đại biểu HĐND quận đã báo cáo với cử tri về những vấn đề như: Thông báo dự kiến nội dung, thời gian kỳ họp thứ 6 HĐND quận; báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng quận Ba Đình năm 2018; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4 HĐND quận khóa XIX.

Cử tri tại các đơn vị bầu cử phát biểu ý kiến tập trung vào những vấn đề chung thuộc thẩm quyền giải quyết của quận và Thành phố như: Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; công tác quy hoạch, đầu tư, giải phóng mặt bằng, giao thông đô thị, cơ sở hạ tầng…

Thay mặt lãnh đạo UBND quận, các đồng chí lãnh đạo UBND quận đã trao đổi, báo cáo, thông tin làm rõ các vấn đề cử tri quan tâm thuộc thẩm uyền giải quyết của quận. Đồng thời, giao UBND các phường phối hợp với các phòng, ngành thuộc quận tổng hợp, tiếp thu ý kiến, có biện pháp giải quyết và trả lời cử tri quyết theo quy định.

Cũng tại các buổi tiếp xúc, lãnh đạo UBND quận, đại diện tổ HĐND quận đã hoan nghênh ý kiến đóng góp của cử tri và mong muốn cử tri tiếp tục tham gia đóng góp cùng chính quyền các cấp xây dựng quận Ba Đình ngày càng văn minh - hiện đại.

Phòng VHTT