Chính trị - Kinh tế

Đảng ủy cơ quan UBND quận sơ kết giữa nhiệm kỳ và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017
Ngày đăng 13/01/2018 | 12:49

Ngày 12/01, Đảng ủy cơ quan UBND quận tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ lần thứ II, tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Trong nửa đầu nhiệm kỳ (2015 - 2020) và năm 2017, Đảng ủy đã chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch công tác theo Chỉ thị, Nghị quyết của Quận ủy- HĐND quận; tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy lãnh đạo và triển khai đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, ANQP, góp phần quan trọng vào thành tích chung của Đảng bộ. Tham mưu xây dựng 06 chương trình công tác toàn khóa thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015- 2020; lãnh đạo thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2016- 2020). Trong năm 2017, Đảng ủy cơ quan UBND quận đã triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6, Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm cho toàn bộ đảng viên Đảng bộ; chỉ đạo các chi bộ đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tiếp tục triển khai Kế hoạch số 227/KH-UBND về việc thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Công tác tổ chức, kiểm tra, giám sát được quan tâm, chỉ đạo các chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương, Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng số 09-HD/TU của Thành ủy Hà Nội; làm tốt công tác quản lý đảng viên tại các chi bộ và nơi cư trú; quan tâm công tác bồi dưỡng và kết nạp đảng viên kết hợp tạo nguồn phát triển Đảng viên. Bên cạnh đó, Đảng ủy cơ quan UBND quận coi trọng công tác kiểm tra, giám sát; chỉ đạo 100% các chi bộ làm tốt công tác xây dựng kế hoạch kiểm tra trong việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm.

Hoạt động của các tổ chức đoàn thể được Đảng ủy chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua chung của quận như: Phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa - Uống nước nhớ nguồn”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, triển khai xây dựng tuyến phố theo tiêu chí văn minh- đô thị…, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao đóng góp vào thành tích chung của toàn Đảng bộ.

Bên cạnh việc tập trung hoàn thành xuất sắc công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy cơ quan UBND quận đã tham mưu lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Năm 2017, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận đạt 6.195,6 tỷ/6.191 tỷ đồng (100,1% dự toán). Công tác về quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững tuyệt đối. Lĩnh vực văn hóa - xã hội, TDTT trong các dịp lễ, tết , các ngày kỷ niệm lớn của Thủ đô và đất nước được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, chăm lo Tết cho người có công, cán bộ hưu trí trong dịp Tết nguyên đán Đinh Dậu đạt trên 48 nghìn người với số tiền trên 395 tỷ đồng. Hoàn thành tốt công tác giáo dục và đào tạo, giữ vững chất lượng giáo dục toàn diện. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm được quan tâm thực hiện, không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn. Công tác Giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng, quản lý đô thị, tài nguyên và môi trường, phòng chống thiên tai, cháy, nổ được tập trung giải quyết; năm 2017 tỷ lệ công trình có phép đạt 99,4%. Công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với “Năm kỷ cương hành chính 2017” theo Chỉ thị 01/CT-UBND của UBND Thành phố và giải quyết khiếu nại tố cáo, thanh tra, phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm được các chi bộ thực hiện có hiệu quả.

Để tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2018 và các năm tiếp theo, Đảng bộ cơ quan UBND quận sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ chính đó là: Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác tham mưu xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch công tác theo Chỉ thị, Nghị quyết của Quận ủy - HĐND - UBND quận, các cấp ủy, chính quyền cấp trên; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; nâng cao trách nhiệm lãnh đạo của Đảng bộ, chi bộ, đảng viên trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; Tập trung giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội theo Nghị quyết 15-NQ/TU ngày 04/7/2017 của Thành ủy và Chỉ thị 15-CT/TU của Thành ủy; Lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, gắn công tác xây dựng Đảng với xây dựng chính quyền; triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp nhằm lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đ/c Hoàng Minh Dũng Tiến- Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy đã ghi nhận và biểu dương những kết quả của Đảng ủy cơ quan UBND quận đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ 2015 – 2020 và năm 2017. Đồng thời đề nghị Đảng ủy cơ quan UBND quận nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết vượt qua thách thức để đến cuối nhiệm kỳ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan UBND quận đã đề ra.

Đồng chí Bí thư Quận ủy đề nghị Đảng ủy cần tiếp tục giữ vững vai trò là hạt nhân chính trị quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ, các chỉ tiêu của quận. Phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu của cuối nhiệm kỳ; tập trung tăng trưởng các chỉ tiêu về thu ngân sách hàng năm, tăng tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia.  Phấn đấu giữ vững tuyệt đối về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tuyệt đối không để vụ việc nổi cộm xảy ra trên địa bàn; đảm bảo đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu công việc theo đề án vị trí việc làm; góp phần tiếp tục duy trì nhịp độ phát triển của quận. Đặc biệt, đồng chí nhấn mạnh và yêu cầu 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt vai trò nêu gương; nêu cao tinh thần tự giác trong thực hiện nhiệm vụ được giao, trong giao tiếp ứng xử với công dân và tổ chức theo phương châm“Lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc”; tập trung thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ của năm 2018 do Thủ tướng Chính phủ và thành phố Hà Nội xác định đó là “Năm Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả"; "N ăm nâng cao hiệu lực, hiệ u qu ả hoạt động của hệ thống chính trị”, góp phần xây dựng quận Ba Đình văn minh, hiện đại xứng đáng với vai trò, vị trí quận trung tâm chính trị - hành chính của cả nước.

Tại hội nghị, 02 chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu; 08 chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh và 38 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được quận khen thưởng.

Phòng Văn hóa và Thông tin