Chính trị - Kinh tế

Ba Đình tổng kết công tác mặt trận năm 2017
Ngày đăng 20/01/2018 | 04:04

HNP - Ngày 19/1, Ủy ban MTTQ quận Ba Đình tổ chức hội nghị tổng kết công tác mặt trận năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Năm 2017, Ủy ban MTTQ quận và các phường, các tổ chức thành viên đã bám sát nhiệm vụ chính trị của quận, phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”. Năm 2017, quận Ba Đình đã tập trung xây dựng 4 tuyến phố văn minh gồm: Văn Cao - Nguyễn Chí Thanh, Kim Mã - Nguyễn Thái Học, Giảng Võ - Láng Hạ và Đội Cấn; giúp đỡ xây dựng nông thôn mới, đã hỗ trợ các huyện Thanh Oai, Mỹ Đức 30 tỷ đồng; ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội hỗ trợ xây dựng nông thôn mới số tiền 5 tỷ đồng. Năm 2017, vận động quỹ “Vì người nghèo” được trên 1,7 tỷ đồng, vận động ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được trên 2,3 tỷ đồng, đạt 465%. Từ các nguồn quỹ trên, quận đã phối hợp tặng 469 suất quà, trị giá hơn 140 triệu đồng; hỗ trợ xây mới, cải tạo sửa chữa 25 căn nhà với số tiền 585 triệu đồng; trợ cấp khó khăn thay sổ tiết kiệm cho 618 gia đình chính sách với số tiền 818 triệu đồng; tặng 07 xe lăn cho các thương binh có nhu cầu, giới thiệu 08 việc làm cho thương binh, con liệt sỹ…

 
Hoạt động Ban thanh tra nhân dân được chú trọng hơn, việc tổ chức hòa giải ở cơ sở tiến hành có hiệu quả, góp phần giải quyết nhiều mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Trong năm, Ban thanh tra nhân dân các phường đã phối hợp giám sát 329 cuộc, phát hiện và kiến nghị 85 vụ việc, đã được giải quyết 67 vụ, phối hợp giám sát các lĩnh vực khác gồm 283 vụ việc về quản lý trật tự xây dựng, 70 vụ về quản lý đất đai, 117 vụ về thực hiện quy chế dân chủ và 76 vụ việc khác. Ban GSĐTCCĐ đã giám sát 75/78  dự án có quyết định đầu tư trên địa bàn, qua giám sát cho thấy các dự án đều đạt đúng yêu cầu, chưa thấy có vi phạm. Trong công tác hòa giải ở cơ, có 184/203 vụ việc được hòa giải thành công. 
Nhiệm vụ năm 2018, tiếp tục tập trung đổi mới và nâng cao các hình thức vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Phát huy dân chủ, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tăng cường công tác giám sát của MTTQ các cấp với mục tiêu thúc đẩy CCHC, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức từ quận đến phường; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Thu Uyên