Chính trị - Kinh tế

NỬA NHIỆM KỲ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
Ngày đăng 05/04/2018 | 07:00

Sáng 05/4, Quận ủy Ba Đình tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận lần thứ 12; sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XXV Đảng bộ quận (nhiệm kỳ 2015-2020). Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội dự và chỉ đạo hội nghị.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ba Đình khóa XXV đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở, các cấp chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội từ quận tới cơ sở tích cực, chủ động triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đã đề ra và các nhiệm vụ chính trị được giao hằng năm. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực. Thực hiện tốt việc đổi mới nội dung và phương pháp quán triệt, học tập và xây dựng các kế hoạch, chương trình, đề án để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; các chương trình, kế hoạch của Thành ủy, Quận ủy. Công tác phát triển Đảng luôn được Quận ủy quan tâm,đã kết nạp được 632 đảng viên, đạt 63,2% so với chỉ tiêu Đại hội đã đề ra. Công tác tổ chức cán bộ được đổi mới, trong đó công tác đánh giá cán bộ diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý đi vào nền nếp, đảm bảo khách quan, minh bạch.Đội ngũ cán bộ chủ chốt từ quận tới cơ sở được quan tâm củng cố, kiện toàn, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội hoạt động hiệu quả, phát huy tốt vai trò vận động nhân dân đoàn kết thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của quận, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân,...

Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ tiêu kinh tế-xã hội hoàn thành kế hoạch hằng năm và mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội có chuyển biến tích cực. Kinh tế quận Ba Đình tiếp tục được phát triển, tổng thu ngân sách hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch giao. Công tác đầu tư xây dựng, quản lý đô thị, trật tự xây dựng được tập trung thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực; nhiều dự án đã được hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng. Bộ mặt đô thị trên địa bàn quận có nhiều chuyển biến tích cực. Các hoạt động văn hoá-xã hội được tổ chức sâu rộng và có hiệu quả. Kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường và nâng cao. Quận Ba Đình cũng đã thực hiện tốt chế độ chính sách với người có công, công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm được triển khai thực hiện đạt hiệu quả tốt; công tác giáo dục, đào tạo, văn hoá, thể dục thể thao được đẩy mạnh. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần tăng thêm niềm tin của Đảng và các cấp chính quyền,...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng-Ủy viên Trung ương Đảng,Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Đảng bộ, chính quyền, nhân dân quận Ba Đình đã đạt được tr