Chính trị - Kinh tế

Triển khai 06 nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm
Ngày đăng 17/04/2018 | 02:35

Trước tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm diễn biến phức tạp và nguy hiểm, nguy cơ vi rút cúm gia cầm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm gia cầm khác có thể xảy ra bất cứ lúc nào, ngay từ những tháng đầu năm 2018, UBND quận Ba Đình đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành, cơ quan chức năng phối hợp thực hiện nghiêm túc các công điện, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, UBND Thành phố tăng cường trong công tác phòng chống dịch; kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển, giết mổ, chế biến, kinh doanh gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc.

Trong quý I năm 2018, đoàn kiểm tra liên ngành quận đã tổ chức 02 đợt kiểm tra về nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm GSGC, các điều kiện, quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động sơ chế, chế biến, kinh doanh sản phẩm GSGC tại các chợ, các cửa hàng kinh doanh sản phẩm động vật. Đã phát hiện lập biên bản tịch thu tiêu hủy theo quy định 3 kg gia cầm lông và 10 kg sản phẩm gia súc.

Cùng với đó, quận đã chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Trạm Thú y Ba Đình hướng dẫn UBND các phường, BQL các chợ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy định của nhà nước về phòng chống dịch bệnh; phòng chống bệnh dại ở động vật. Cung cấp, giới thiệu cho các hộ kinh doanh sản phẩm động vật trên địa bàn quận các địa chỉ lò mổ gia súc, gia cầm có đầy đủ nguồn gốc xuất xứ và uy tín. Ngoài ra, trạm thú y các đơn vị đã tổ chức 2 đợt phun tiêu độc, khử trùng, đảm bảo kỹ thuật, đúng nồng độ hóa chất, tiêu diệt mầm bệnh trong môi trường ở những khu vực kinh doanh trên địa bàn 14 phường và các chợ. Tổng diện tích đã phun là 68.000 m2 bằng 30 lítVinadin và 50 kg Navetkons.

Công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm có nhiều ưu điểm về phía UBND phường, Ban quản lý chợ đã phối hợp chặt chẽ, triển khai và nghiêm túc thực hiện phòng chống gia cầm. Tuy nhiên, ý thức của người dân chưa cao; một số cơ sở kinh doanh sản phẩm động vật trên địa bàn còn thu mua thực phẩm tại các hộ dân, các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, tự phát gây khó khăn cho việc kiểm tra, kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ.

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm được ngăn chặn triệt để, UBND quận đã đề ra 06 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, đó là:

1. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về mức độ nguy hiểm của dịch cúm gia cầm và dịch bệnh động vật.

2. Tiếp tục tập huấn nâng cao năng lực cho hệ thống thú y cơ sở về công tác quản lý nhà nước và chuyên môn.

3. Tăng cường hoạt động thanh, kiểm tra công tác tổ chức, triển khai các biện pháp phòng chống dịch tại các phường, chợ và các cơ sở kinh doanh, buôn bán sản phẩm động vật.

4. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ, trao đổi, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan chức năng để chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm.

5. Duy trì đường dây nóng tiếp nhận thông tin dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn quận.

6.  Bố trí đầy đủ, kịp thời kinh phí, vật tư, trang thiết bị bảo hộ phòng chống dịch.

Phòng Kinh tế