Chính trị - Kinh tế

Mặt trận Tổ quốc sơ kết công tác quý I năm 2018
Ngày đăng 18/04/2018 | 04:52

Ngày 17/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Ba Đình đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2018.

Trong quý I, với sự tập trung của Mặt trận các cấp, khối đại đoàn kết toàn dân luôn được củng cố; các phong trào thi đua yêu nước phát triển sâu rộng trên nhiều lĩnh vực. Công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và của MTTQ các cấp được tiến hành thường xuyên; tình hình dư luận nhân dân được kịp thời phản ánh tới các cấp ủy Đảng, chính quyền phối hợp giải quyết, không để phát sinh điểm nóng trên địa bàn quận. Các hoạt động chăm lo Tết được quan tâm thực hiện, đảm bảo mọi người dân đều có Tết. Ủng hộ quỹ “Vì Trường Sa thân yêu”, số tiền ủng hộ đạt 1.414.819.000 đồng.

Từ những kết quả đã đạt được trong quý I, MTTQ quận Ba Đình đã xác định nhiệm vụ của quý II với những nội dung chính:

1. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

2. Tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu KT-XH-QP-AN năm 2018 mà Quận ủy, HĐND quận đã đề ra.

3. Xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019-2024, tiến tới Đại hội MTTQ thành phố lần thứ XVI và Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX.

4. Tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia quản lý đô thị, thực hiện có hiệu quả năm “Kỷ cương hành chính”, năm “Dân vận chình quyền”. Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân tiếp tục thực hiện chương trình của MTTQ theo chủ đề năm 2018 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống MTTQ”; tham gia công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018.

5. Phối hợp vận động, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7/1947-27/7/2018. Tiến hành kiểm tra quỹ “Vì người nghèo” tại các phường.

6. Hướng dẫn, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ như: Giải phóng Miền Nam thống nhất Đất nước (30/4); 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5; kỷ niệm ngày gia đình Việt Nam 28/6...

C.Q.H – MTTQ Ba Đình