hoạt động quận ủy

Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXV

Ngày đăng 13/10/2016 | 04:20 PM
Ngày 11/10/2016, Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXV tổ chức kỳ họp lần thứ 6 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác 3 tháng cuối năm 2016....

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ba Đình khóa XXV

Ngày đăng 18/04/2016 | 09:31 AM
Sáng ngày 13/4/2016, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ba Đình khóa XXV tổ chức hội nghị lần thứ tư nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị trong quý...

Báo cáo công tác cải cách tư pháp năm 2011.

Ngày đăng 30/11/2012 | 12:00 AM

Báo cáo công tác cải cách tư pháp quý I năm 2012

Ngày đăng 30/11/2012 | 12:00 AM
QUẬN ỦY BA ĐÌNH BCĐ CẢI CÁCH TƯ PHÁP * Số: 70 -BC/QU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Ba Đình, ngày 02 tháng 5 ...