Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục 01: Xác nhận đơn vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội cho thân nhân liệt sỹ 2 Cấp phường
2 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 2 Cấp phường
3 Thủ tục 02: Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản 2 Cấp phường
4 Thủ tục 03: Công nhận Câu lạc bộ thể thao cơ sở 2 Cấp phường
5 Thủ tục 03: Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến 2 Cấp phường
6 Thủ tục 04: Xác nhận đơn giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng 2 Cấp phường
7 Thủ tục 05 : Xác nhận hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần 2 Cấp phường
8 Thủ tục 06: Xác nhận đề nghị hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần 2 Cấp phường
9 Thủ tục 07: Xác nhận đơn đề nghị chứng nhận người có công với cách mạng 2 Cấp phường
10 Thủ tục 08: Tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ (theo thẩm quyền) giải quyết chế độ chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên xuất ngũ về địa phương đã từ trần. 2 Cấp phường
11 Thủ tục 09: Xác nhận giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế 2 Cấp phường
12 Thủ tục 10: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ chính sách đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh 2 Cấp phường
13 Thủ tục 11: Xác nhận đơn đề nghị di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng 2 Cấp phường
14 Thủ tục 12: Xác nhận đơn đề nghị đổi hoặc cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công 2 Cấp phường
15 Thủ tục 13 : Xác nhận đơn xin công nhận liệt sỹ (thương binh loại A, chết do vết thương tái phát) 2 Cấp phường
16 Thủ tục 14 : Tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ (theo thẩm quyền) giải quyết chế độ chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước dưới 15 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương. 2 Cấp phường
17 Thủ tục 15 : Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ chính sách đối với bệnh binh, người phục vụ bệnh binh tại nhà 2 Cấp phường
18 Thủ tục 16: Xác nhận đề nghị giải quyết trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 2 Cấp phường
19 Thủ tục 17: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 2 Cấp phường
20 Thủ tục 18: Thành lập trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học (cấp cao nhất là THCS) Cấp Quận

  Admin thu tuc hanh chinh

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
# Tên thủ tục Ngày tạo Trạng thái Thao tác
1 Thủ tục 01: Xác nhận đơn vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội cho thân nhân liệt sỹ 12 Các tháng qua Đã đăng Xóa
2 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 12 Các tháng qua Đã đăng Xóa
3 Thủ tục 02: Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản 12 Các tháng qua Đã đăng Xóa
4 Thủ tục 03: Công nhận Câu lạc bộ thể thao cơ sở 12 Các tháng qua Đã đăng Xóa
5 Thủ tục 03: Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến 12 Các tháng qua Đã đăng Xóa
6 Thủ tục 04: Xác nhận đơn giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng 12 Các tháng qua Đã đăng Xóa
7 Thủ tục 05 : Xác nhận hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần 12 Các tháng qua Đã đăng Xóa
8 Thủ tục 06: Xác nhận đề nghị hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần 12 Các tháng qua Đã đăng Xóa
9 Thủ tục 07: Xác nhận đơn đề nghị chứng nhận người có công với cách mạng 12 Các tháng qua Đã đăng Xóa
10 Thủ tục 08: Tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ (theo thẩm quyền) giải quyết chế độ chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên xuất ngũ về địa phương đã từ trần. 12 Các tháng qua Đã đăng Xóa
11 Thủ tục 09: Xác nhận giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế 12 Các tháng qua Đã đăng Xóa
12 Thủ tục 10: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ chính sách đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh 12 Các tháng qua Đã đăng Xóa
13 Thủ tục 11: Xác nhận đơn đề nghị di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng 12 Các tháng qua Đã đăng Xóa
14 Thủ tục 12: Xác nhận đơn đề nghị đổi hoặc cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công 12 Các tháng qua Đã đăng Xóa
15 Thủ tục 13 : Xác nhận đơn xin công nhận liệt sỹ (thương binh loại A, chết do vết thương tái phát) 12 Các tháng qua Đã đăng Xóa
16 Thủ tục 14 : Tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ (theo thẩm quyền) giải quyết chế độ chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước dưới 15 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương. 12 Các tháng qua Đã đăng Xóa
17 Thủ tục 15 : Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ chính sách đối với bệnh binh, người phục vụ bệnh binh tại nhà 12 Các tháng qua Đã đăng Xóa
18 Thủ tục 16: Xác nhận đề nghị giải quyết trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 12 Các tháng qua Đã đăng Xóa
19 Thủ tục 17: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 12 Các tháng qua Đã đăng Xóa
20 Thủ tục 18: Thành lập trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học (cấp cao nhất là THCS) 5 Các tháng qua Đã đăng Xóa
21 Thủ tục 18: Xác nhận giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng 12 Các tháng qua Đã đăng Xóa
22 Thủ tục 19: Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường phổ thông tư tục có nhiều cấp học (cấp cao nhất là THCS) 5 Các tháng qua Đã đăng Xóa
23 Thủ tục 19: Xác nhận mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân 12 Các tháng qua Đã đăng Xóa
24 Thủ tục 20: Sáp nhập, chia tách trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học (cấp cao nhất là THCS) 5 Các tháng qua Đã đăng Xóa
25 Thủ tục 20: Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ 12 Các tháng qua Đã đăng Xóa
26 Thủ tục 21: Giải thể trường phổ thông tư tục có nhiều cấp học (cấp cao nhất là THCS) 5 Các tháng qua Đã đăng Xóa
27 Thủ tục 21: Xác nhận đơn đề nghị cấp, (đổi) Giấy chứng nhận Gia đình liệt sỹ 12 Các tháng qua Đã đăng Xóa
28 Thủ tục 22: Cho phép hoạt động trở lại đối với trường phổ thông tư tục có nhiềucấp học (cấp cao nhất là THCS) 5 Các tháng qua Đã đăng Xóa
29 Thủ tục 22: Xác nhận đơn đề nghị cấp lại, đổi giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh 12 Các tháng qua Đã đăng Xóa
30 Thủ tục 23. Chuyển trường và tiếp nhận học sinh cấp THCS 5 Các tháng qua Đã đăng Xóa
31 Thủ tục 23: Xác nhận thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ 12 Các tháng qua Đã đăng Xóa
32 Thủ tục 24. Công nhận xã, phường đạt chuẩn phổ cập, xóa mù chữ. 5 Các tháng qua Đã đăng Xóa
33 Thủ tục 24: Xác nhận giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 12 Các tháng qua Đã đăng Xóa
34 Thủ tục 25. Quy trình đánh giá “ Học tập cộng đồng” cấp xã. 5 Các tháng qua Đã đăng Xóa
35 Thủ tục 25: Xác nhận đơn đề nghị cấp thẻ xe buýt miễn phí cho người có công với cách mạng 12 Các tháng qua Đã đăng Xóa
36 Thủ tục 26. Đính chính, cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp THCS . 5 Các tháng qua Đã đăng Xóa
37 Thủ tục 26: Xác nhận giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác 12 Các tháng qua Đã đăng Xóa
38 Thủ tục 27: Xác nhận giải quyết chế độ Bảo hiểm y tế với Cựu chiến binh theo Nghị định 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh 12 Các tháng qua Đã đăng Xóa
39 Thủ tục 28: Cấp phép, gia hạn giấy phép tổ chức dạy thêm học thêm trong nhà trường cấp THCS 5 Các tháng qua Đã đăng Xóa
40 Thủ tục 28: Xác nhận giải quyết chế độ mai táng phí đối với Cựu chiến binh theo Nghị định 150/2006/NĐ - CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh 12 Các tháng qua Đã đăng Xóa
41 Thủ tục 29: Cấp phép, gia hạn giấy phép tổ chức dạy thêm học thêm ngoài nhà trường cấp THCS 5 Các tháng qua Đã đăng Xóa
42 Thủ tục 29: Xác nhận đơn đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với thanh niên xung phong, người tham gia kháng chiến theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 12 Các tháng qua Đã đăng Xóa
43 Thủ tục 30: Xác nhận đơn đề nghị công nhận danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng". 12 Các tháng qua Đã đăng Xóa
44 Thủ tục 31: Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi): 12 Các tháng qua Đã đăng Xóa
45 Thủ tục 32: Xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn; trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn; xác nhận học sinh tiểu học, THCS, THPT, sinh viên thuộc đối tượng hưởng chính sách con hộ nghèo. 12 Các tháng qua Đã đăng Xóa
46 Thủ tục 33: Thủ tục xác nhận đơn đề nghị cấp thẻ đi xe buýt miễn phí cho người tàn tật 12 Các tháng qua Đã đăng Xóa
47 Thủ tục 34: Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) 12 Các tháng qua Đã đăng Xóa
48 Thủ tục 35: Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng NKT đặc biệt nặng) 12 Các tháng qua Đã đăng Xóa
49 Thủ tục 36: Thủ tục tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
50 Thủ tục 37: Xác nhận đơn đề nghị cấp thẻ BHYT đối với người đang hưởng chế độ bảo trợ xã hội hàng tháng 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
51 Thủ tục 38: Xác nhận đơn vay vốn cho hộ nghèo, cận nghèo 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
52 Thủ tục 39: Xác nhận hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần; bảo hiểm y tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chi-a, giúp Lào sau 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
53 Thủ tục 40: Xác nhận giải quyết chế độ mai táng phí theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
54 Thủ tục 41: Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
55 Thủ tục 42: Thủ tục tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội đối với đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
56 Thủ tục 43: Xác nhận giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
57 Thủ tục 44: Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở: 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
58 Thủ tục 45: Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
59 Thủ tục 46: Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
60 Thủ tục 47: Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
61 Thủ tục 48: Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
62 Thủ tục 49: Giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
63 Thủ tục 50: Giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
64 Thủ tục 51: Xác nhận liệt sĩ đối với người thuộc lực lượng quân đội, công an hy sinh trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
65 Thủ tục 52: Xác nhận liệt sĩ đối với người hy sinh không thuộc lực lượng quân đội, công an hy sinh trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
66 Thủ tục 53: Xác nhận đơn giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
67 Thủ tục 54: Xác nhận thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
68 Thủ tục 55: Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
69 Thủ tục 56: Xác nhận bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
70 Thủ tục 57: Xác nhận ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
71 Thủ tục 58: Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
72 Thủ tục 59: Xác nhận giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
73 Thủ tục 60: Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
74 Thủ tục 61: Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo phát sinh trong năm 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
75 Thủ tục 62: Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại trẻ em 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
76 Thủ tục 63: Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
77 Thủ tục 64: Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặt biệt 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
78 Thủ tục 65: Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
79 Thủ tục 66: Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
80 Thủ tục 67: Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
81 Thủ tục số 04: Chuyển đổi chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập 5 Các tháng qua Đã đăng Xóa
82 Thủ tục 01: Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài 2 Năm qua Đã đăng Xóa
83 Thủ tục 02: Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật 2 Năm qua Đã đăng Xóa
84 Thủ tục 02: Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 2 Năm qua Đã đăng Xóa
85 Thủ tục 03: Thủ tục hành chính của UBND cấp huyện cơ quan thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện về bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự. 2 Năm qua Đã đăng Xóa
86 Thủ tục 03: Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài 2 Năm qua Đã đăng Xóa
87 Thủ tục 3: Đăng ký thay đổi họ, tên, chữ đệm cho người từ 14 tuổi trở lên 2 Năm qua Đã đăng Xóa
88 Thủ tục 04: Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải (cấp huyện) 2 Năm qua Đã đăng Xóa
89 Thủ tục 04: Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài 2 Năm qua Đã đăng Xóa
90 Thủ tục 05: Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài 2 Năm qua Đã đăng Xóa
91 Thủ tục 10: Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài 2 Năm qua Đã đăng Xóa
92 Thủ tục 11: Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài 2 Năm qua Đã đăng Xóa
93 Thủ tục 12: Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 2 Năm qua Đã đăng Xóa
94 Thủ tục 13: Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài 2 Năm qua Đã đăng Xóa
95 Thủ tục 14: Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài. 2 Năm qua Đã đăng Xóa
96 Thủ tục 15: Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch). 2 Năm qua Đã đăng Xóa
97 Thủ tục 16: Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch 2 Năm qua Đã đăng Xóa
98 Thủ tục 16: Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài 2 Năm qua Đã đăng Xóa
99 Thủ tục 17: Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 2 Năm qua Đã đăng Xóa
100 Thủ tục 18: Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài 2 Năm qua Đã đăng Xóa