KẾT QUẢ VẬN ĐỘNG QUỸ "ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA"

BẢNG KÊ THU TIỀN ỦNG HỘ QUỸ ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA NĂM 2018

Ngày đăng 05/04/2018 | 08:44 AM
BẢNG KÊ THU TIỀN ỦNG HỘ QUỸ ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA NĂM 2018 TT Ngày ...

Cập nhật Kết quả cuộc vận động ủng hộ quỹ "Đền ơn - Đáp nghĩa" quận ba Đình năm 2017 - tính đến ngày 01/8/2017

Ngày đăng 03/04/2017 | 05:40 PM
Kết quả vẫn động Quỹ "Đền ơn - Đáp nghĩa" quận Ba Đình năm 2017