Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TH¬ƯỜNG TRỰC HĐND & UBND QUẬN BA ĐÌNH Từ ngày 30/4/2018 đến ngày 06/5/2018

Ngày đăng 02/05/2018 | 06:31 PM  | View count: 101
Thời gian Nội dung Địa điểm Thứ 2 ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TH¬ƯỜNG TRỰC HĐND & UBND QUẬN BA ĐÌNH Từ ngày 23/4/2018 đến ngày 27/4/2018

Ngày đăng 22/04/2018 | 04:30 PM  | View count: 26
Thời gian Nội dung Địa điểm Thứ 2 ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TH¬ƯỜNG TRỰC HĐND & UBND QUẬN BA ĐÌNH Từ ngày 16/4/2018 đến ngày 20/4/2018

Ngày đăng 15/04/2018 | 06:36 AM  | View count: 23
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TH¬ƯỜNG TRỰC HĐND & UBND QUẬN BA ĐÌNH Từ ngày 09/4/2018 đến ngày 13/4/2018

Ngày đăng 08/04/2018 | 04:38 PM  | View count: 21
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TH¬ƯỜNG TRỰC HĐND & UBND QUẬN BA ĐÌNH Từ ngày 02/4/2018 đến ngày 06/4/2018

Ngày đăng 01/04/2018 | 04:39 PM  | View count: 30
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TH¬ƯỜNG TRỰC HĐND & UBND QUẬN BA ĐÌNH Từ ngày 26/3/2018 đến ngày 30/3/2018

Ngày đăng 26/03/2018 | 02:11 PM  | View count: 56
Thời gian Nội dung Cơ quan chuẩn bị Chủ trì ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TH¬ƯỜNG TRỰC HĐND & UBND QUẬN BA ĐÌNH Từ ngày 22/1/2018 đến ngày 26/1/2018

Ngày đăng 22/01/2018 | 10:59 AM  | View count: 71
Thời gian Nội dung Cơ quan chuẩn bị Chủ trì ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TH¬ƯỜNG TRỰC HĐND & UBND QUẬN BA ĐÌNH Từ ngày 15/1/2018 đến ngày 19/1/2018

Ngày đăng 14/01/2018 | 11:02 AM  | View count: 32
Thời gian Nội dung Cơ quan chuẩn bị Chủ trì ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TH¬ƯỜNG TRỰC HĐND & UBND QUẬN BA ĐÌNH Từ ngày 08/1/2018 đến ngày 13/1/2018

Ngày đăng 08/01/2018 | 07:50 AM  | View count: 62
Thời gian Nội dung Cơ quan chuẩn bị Chủ trì ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TH¬ƯỜNG TRỰC HĐND & UBND QUẬN BA ĐÌNH Từ ngày 25/12 đến ngày 30/12/2017

Ngày đăng 24/12/2017 | 10:14 AM  | View count: 39
Thời gian Nội dung Chủ trì Địa điểm   ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TH¬ƯỜNG TRỰC HĐND & UBND QUẬN BA ĐÌNH Từ ngày 18/12 đến ngày 23/12/2017

Ngày đăng 18/12/2017 | 10:10 AM  | View count: 40
Thời gian Nội dung Chủ trì Địa điểm ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TH¬ƯỜNG TRỰC HĐND & UBND QUẬN BA ĐÌNH Từ ngày 11/12 đến ngày 16/12/2017

Ngày đăng 11/12/2017 | 11:04 AM  | View count: 61
Thời gian Nội dung Cơ quan chuẩn bị Chủ trì ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND & UBND QUẬN BA ĐÌNH Từ ngày 27/11 đến ngày 02/12/2017

Ngày đăng 27/11/2017 | 04:32 PM  | View count: 79
Thời gian Nội dung Cơ quan chuẩn bị Chủ trì ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND & UBND QUẬN BA ĐÌNH Từ ngày 20/11 đến ngày 24/11/2017

Ngày đăng 19/11/2017 | 04:28 AM  | View count: 45
Thời gian Nội dung Địa điểm Thứ 2 20/11 7h45 Chào cờ đầu tuần 25 Liễu Giai...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND & UBND QUẬN BA ĐÌNH Từ ngày 13/11 đến ngày 18/11/2017

Ngày đăng 13/11/2017 | 04:34 AM  | View count: 94
Thời gian Nội dung Chủ trì Địa điểm ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TH¬ƯỜNG TRỰC HĐND & UBND QUẬN BA ĐÌNH Từ ngày 06/11 đến ngày 11/11/2017

Ngày đăng 06/11/2017 | 08:47 AM  | View count: 43
Thời gian Nội dung Chủ trì Địa điểm ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TH¬ƯỜNG TRỰC HĐND & UBND QUẬN BA ĐÌNH Từ ngày 30/10 đến ngày 05/11/2017

Ngày đăng 30/10/2017 | 08:05 AM  | View count: 32
Thời gian Nội dung Cơ quan chuẩn bị Chủ trì ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TH¬ƯỜNG TRỰC HĐND & UBND QUẬN BA ĐÌNH Từ ngày 09/10 đến ngày 14/10/2017

Ngày đăng 10/10/2017 | 08:17 AM  | View count: 48
Thời gian Nội dung Chủ trì Địa điểm ...

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND và UBND quận tuần 38 từ ngày 18/9 đến ngày 23/9/2017

Ngày đăng 18/09/2017 | 09:15 AM  | View count: 50
Thời gian Nội dung Cơ quan chuẩn bị ...

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND và UBND quận tuần 37 từ ngày 11/9 đến ngày 16/9/2017

Ngày đăng 11/09/2017 | 08:54 AM  | View count: 59
    Thời gian Nội dung Cơ quan chuẩn bị Chủ trì ...