Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TH¬ƯỜNG TRỰC HĐND & UBND QUẬN BA ĐÌNH Từ ngày 03/12/2018 đến ngày 07/12/2018

Ngày đăng 07/12/2018 | 11:59 PM  | View count: 14
Thời gian Nội dung Cơ quan chuẩn bị Chủ trì ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND & UBND QUẬN BA ĐÌNH Từ ngày 26/11/2018 đến ngày 30/11/2018

Ngày đăng 25/11/2018 | 02:58 PM  | View count: 12
Thời gian Nội dung Cơ quan chuẩn bị Chủ trì ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TH¬ƯỜNG TRỰC HĐND & UBND QUẬN BA ĐÌNH Từ ngày 19/11/2018 đến ngày 23/11/2018

Ngày đăng 18/11/2018 | 04:35 PM  | View count: 12
Thời gian Nội dung Cơ quan chuẩn bị Chủ trì ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TH¬ƯỜNG TRỰC HĐND & UBND QUẬN BA ĐÌNH Từ ngày 19/11/2018 đến ngày 23/11/2018

Ngày đăng 18/11/2018 | 02:56 PM  | View count: 10
Thời gian Nội dung Cơ quan chuẩn bị Chủ trì ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TH¬ƯỜNG TRỰC HĐND & UBND QUẬN BA ĐÌNH Từ ngày 12/11/2018 đến ngày 17/11/2018

Ngày đăng 11/11/2018 | 02:40 PM  | View count: 8
Thời gian Nội dung Cơ quan chuẩn bị Chủ trì ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TH¬ƯỜNG TRỰC HĐND & UBND QUẬN BA ĐÌNH Từ ngày 05/11/2018 đến ngày 10/11/2018

Ngày đăng 04/11/2018 | 01:54 PM  | View count: 11
Thời gian Nội dung Cơ quan chuẩn bị Chủ trì ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TH¬ƯỜNG TRỰC HĐND & UBND QUẬN BA ĐÌNH Từ ngày 29/10/2018 đến ngày 03/11/2018

Ngày đăng 28/10/2018 | 01:52 PM  | View count: 10
Thời gian Nội dung Cơ quan chuẩn bị Chủ trì ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TH¬ƯỜNG TRỰC HĐND & UBND QUẬN BA ĐÌNH Từ ngày 22/10/2018 đến ngày 27/10/2018

Ngày đăng 21/10/2018 | 11:18 PM  | View count: 36
Thời gian Nội dung Cơ quan chuẩn bị Chủ trì ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TH¬ƯỜNG TRỰC HĐND & UBND QUẬN BA ĐÌNH Từ ngày 03/9/2018 đến ngày 07/9/2018

Ngày đăng 02/09/2018 | 03:07 PM  | View count: 29
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TH¬ƯỜNG TRỰC HĐND & UBND QUẬN BA ĐÌNH Từ ngày 20/8/2018 đến ngày 25/8/2018

Ngày đăng 19/08/2018 | 03:09 PM  | View count: 17
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TH¬ƯỜNG TRỰC HĐND & UBND QUẬN BA ĐÌNH Từ ngày 13/8/2018 đến ngày 17/8/2018

Ngày đăng 12/08/2018 | 03:11 PM  | View count: 32
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TH¬ƯỜNG TRỰC HĐND & UBND QUẬN BA ĐÌNH Từ ngày 06/8/2018 đến ngày 10/8/2018

Ngày đăng 05/08/2018 | 03:11 PM  | View count: 15
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TH¬ƯỜNG TRỰC HĐND & UBND QUẬN BA ĐÌNH Từ ngày 30/7/2018 đến ngày 03/8/2018

Ngày đăng 29/07/2018 | 03:12 PM  | View count: 17
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TH¬ƯỜNG TRỰC HĐND & UBND QUẬN BA ĐÌNH Từ ngày 23/7/2018 đến ngày 28/7/2018

Ngày đăng 22/07/2018 | 03:14 PM  | View count: 16
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TH¬ƯỜNG TRỰC HĐND & UBND QUẬN BA ĐÌNH Từ ngày 16/7/2018 đến ngày 21/7/2018

Ngày đăng 15/07/2018 | 03:15 PM  | View count: 15
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TH¬ƯỜNG TRỰC HĐND & UBND QUẬN BA ĐÌNH Từ ngày 09/7/2018 đến ngày 14/7/2018

Ngày đăng 08/07/2018 | 03:16 PM  | View count: 15
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TH¬ƯỜNG TRỰC HĐND & UBND QUẬN BA ĐÌNH Từ ngày 02/7/2018 đến ngày 07/7/2018

Ngày đăng 01/07/2018 | 03:17 PM  | View count: 15
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TH¬ƯỜNG TRỰC HĐND & UBND QUẬN BA ĐÌNH Từ ngày 18/6/2018 đến ngày 22/6/2018

Ngày đăng 17/06/2018 | 03:28 PM  | View count: 16
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TH¬ƯỜNG TRỰC HĐND & UBND QUẬN BA ĐÌNH Từ ngày 11/6/2018 đến ngày 16/6/2018

Ngày đăng 10/06/2018 | 03:35 PM  | View count: 14
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TH¬ƯỜNG TRỰC HĐND & UBND QUẬN BA ĐÌNH Từ ngày 07/5/2018 đến ngày 13/5/2018

Ngày đăng 05/06/2018 | 03:46 PM  | View count: 17
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị ...