Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TH¬ƯỜNG TRỰC HĐND & UBND QUẬN BA ĐÌNH Từ ngày 22/1/2018 đến ngày 26/1/2018

Ngày đăng 22/01/2018 | 10:59 AM  | View count: 53
Thời gian Nội dung Cơ quan chuẩn bị Chủ trì ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TH¬ƯỜNG TRỰC HĐND & UBND QUẬN BA ĐÌNH Từ ngày 15/1/2018 đến ngày 19/1/2018

Ngày đăng 14/01/2018 | 11:02 AM  | View count: 19
Thời gian Nội dung Cơ quan chuẩn bị Chủ trì ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TH¬ƯỜNG TRỰC HĐND & UBND QUẬN BA ĐÌNH Từ ngày 08/1/2018 đến ngày 13/1/2018

Ngày đăng 08/01/2018 | 07:50 AM  | View count: 34
Thời gian Nội dung Cơ quan chuẩn bị Chủ trì ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TH¬ƯỜNG TRỰC HĐND & UBND QUẬN BA ĐÌNH Từ ngày 25/12 đến ngày 30/12/2017

Ngày đăng 24/12/2017 | 10:14 AM  | View count: 27
Thời gian Nội dung Chủ trì Địa điểm   ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TH¬ƯỜNG TRỰC HĐND & UBND QUẬN BA ĐÌNH Từ ngày 18/12 đến ngày 23/12/2017

Ngày đăng 18/12/2017 | 10:10 AM  | View count: 26
Thời gian Nội dung Chủ trì Địa điểm ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TH¬ƯỜNG TRỰC HĐND & UBND QUẬN BA ĐÌNH Từ ngày 11/12 đến ngày 16/12/2017

Ngày đăng 11/12/2017 | 11:04 AM  | View count: 43
Thời gian Nội dung Cơ quan chuẩn bị Chủ trì ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND & UBND QUẬN BA ĐÌNH Từ ngày 27/11 đến ngày 02/12/2017

Ngày đăng 27/11/2017 | 04:32 PM  | View count: 54
Thời gian Nội dung Cơ quan chuẩn bị Chủ trì ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND & UBND QUẬN BA ĐÌNH Từ ngày 20/11 đến ngày 24/11/2017

Ngày đăng 19/11/2017 | 04:28 AM  | View count: 29
Thời gian Nội dung Địa điểm Thứ 2 20/11 7h45 Chào cờ đầu tuần 25 Liễu Giai...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND & UBND QUẬN BA ĐÌNH Từ ngày 13/11 đến ngày 18/11/2017

Ngày đăng 13/11/2017 | 04:34 AM  | View count: 57
Thời gian Nội dung Chủ trì Địa điểm ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TH¬ƯỜNG TRỰC HĐND & UBND QUẬN BA ĐÌNH Từ ngày 06/11 đến ngày 11/11/2017

Ngày đăng 06/11/2017 | 08:47 AM  | View count: 31
Thời gian Nội dung Chủ trì Địa điểm ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TH¬ƯỜNG TRỰC HĐND & UBND QUẬN BA ĐÌNH Từ ngày 30/10 đến ngày 05/11/2017

Ngày đăng 30/10/2017 | 08:05 AM  | View count: 23
Thời gian Nội dung Cơ quan chuẩn bị Chủ trì ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TH¬ƯỜNG TRỰC HĐND & UBND QUẬN BA ĐÌNH Từ ngày 09/10 đến ngày 14/10/2017

Ngày đăng 10/10/2017 | 08:17 AM  | View count: 32
Thời gian Nội dung Chủ trì Địa điểm ...

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND và UBND quận tuần 38 từ ngày 18/9 đến ngày 23/9/2017

Ngày đăng 18/09/2017 | 09:15 AM  | View count: 36
Thời gian Nội dung Cơ quan chuẩn bị ...

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND và UBND quận tuần 37 từ ngày 11/9 đến ngày 16/9/2017

Ngày đăng 11/09/2017 | 08:54 AM  | View count: 31
    Thời gian Nội dung Cơ quan chuẩn bị Chủ trì ...

Lịch công tác tuần 32 của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận (Từ ngày 07/8/2017 đến 11/8/2017)

Ngày đăng 08/08/2017 | 10:31 AM  | View count: 35
Lịch công tác tuần 32 của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận (Từ ngày 07/8/2017 đến 11/8/2017)

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 17/07 đến ngày 23/07/2017

Ngày đăng 17/07/2017 | 07:59 AM  | View count: 39
Thời gian Nội dung Thứ 2 ...

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 10/07 đến ngày 16/07/2017

Ngày đăng 09/07/2017 | 05:08 PM  | View count: 30
Thời gian Nội dung   ...

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND quận từ ngày 03/7/2017 đến 08/7/2017 (tuần 27)

Ngày đăng 03/07/2017 | 10:20 AM  | View count: 28
TT Nội dung 1 Chào cờ đầu tuần 2 Dự kỳ họp thứ 4, HĐND ...

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND-UBND quận Ba Đình từ ngày 03/10/2011 đến ngày 08/10/2011

Ngày đăng 03/10/2011 | 12:00 AM  | View count: 19
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị Chủ trì Địa điểm Thứ hai 03/10 ...

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND-UBND quận Ba đình từ ngày 26/9/2011 đến ngày 02/10/2011

Ngày đăng 26/09/2011 | 12:00 AM  | View count: 16
Thời gian Nội dung Thành phần Cơ quan chuẩn bị Chủ trì Địa điểm Thứ hai 26/9 ...