quản lý đô thị

Kim Mã duy trì tuyến phố điểm theo tiêu chí “văn minh đô thị”
Ngày đăng 02/12/2017 | 12:03

Thực hiện Kế hoạch số 209/KH-UBND của UBND quận Ba Đình về xây dựng, duy trì bền vững 04 tuyến phố theo tiêu chí “văn minh đô thị”, UBND phường Kim Mã đã triển khai các hoạt động nhằm đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường. Nhằm xây dựng tuyến phố Kim Mã - Nguyễn Thái Học là tuyến phố “Văn minh đô thị”, trong tháng 10/2017 phường đã tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân; tổ chức ký cam kết cho các hộ dân mặt phố; tổ chức nhiều đợt ra quân xử lý tháo dỡ hàng trăm mái che, mái vẩy, bục bệ cầu dẫn xe, bóc xóa quảng cáo rao vặt tại các tủ điện, bốt điện.

Đặc biệt, để tạo cảnh quan đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp, UBND phường đã phối hợp với Phòng Quản lý Đô thị và các cơ sở kinh doanh tổ chức treo gần 100 giỏ cây thí điểm từ số nhà 75 đến số nhà 267 Kim Mã.

Trong thời gian tới, UBND phường sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của nhân dân về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự; duy trì công tác tuần tra phát hiện xử lý vi phạm hành chính về trật tự đô thị và vệ sinh môi trường; tập trung lực lượng kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm, không để tái diễn trên các tuyến phố thuộc địa bàn phường.

Nguyễn Thị Hiệp