QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

Công khai bản vẽ chỉ giới đường đỏ tuyến đường Vành đai 1

Ngày đăng 05/12/2018 | 08:54 AM  | View count: 81
Ngày  29   tháng 11 năm 2018, UBND quận ban hành văn bản về việc niêm yết công khai bản vẽ chỉ giới đường đỏ tuyến đường Vành đai 1 (bản...

Xin ý kiến dự thảo qui chế quản lý qui hoạch, kiến trúc quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 19/07/2018 | 07:13 PM  | View count: 707
UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH Số:1598/UBND-QLĐT V/v thông báo, phát động ...