thông báo

Công khai bản vẽ chỉ giới đường đỏ tuyến đường Vành đai 1

Ngày đăng 05/12/2018 | 08:54 AM
Ngày  29   tháng 11 năm 2018, UBND quận ban hành văn bản về việc niêm yết công khai bản vẽ chỉ giới đường đỏ tuyến đường Vành đai 1 (bản...

Kết luận nội dung đơn của Giáo viên trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám

Ngày đăng 10/09/2018 | 04:17 PM
Chi tiết nội dung Kết luận: xem tại đây

PHÁT ĐỘNG CUỘC THI ẢNH NGHỆ THUẬT VỀ ĐỀ TÀI “BIỂN, ĐẢO QUÊ HƯƠNG”

Ngày đăng 23/07/2018 | 11:43 AM
  “Biển, đảo quê hương” là đề tài cuộc thi ảnh nghệ thuật do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao...

Xin ý kiến dự thảo qui chế quản lý qui hoạch, kiến trúc quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 19/07/2018 | 07:13 PM
UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH Số:1598/UBND-QLĐT V/v thông báo, phát động ...

THÔNG BÁO

Ngày đăng 30/06/2018 | 04:35 PM
Kể từ ngày 01/7/2018, UBND quận Ba Đình tiếp nhận 100% hồ sơ cấp mới đăng ký hộ kinh doanh cá thể qua mạng, công dân có thể làm qua mạng tại các địa điểm sau:

Thông báo danh sách, số báo danh, địa điểm , thời gian tổ chức thi thực hanh và phần thi kiến thức chung đối với thi sinh dự tuyển nhân viên nấu ăn trong các trường Mầm non quân Ba Đình năm 2017

Ngày đăng 18/01/2018 | 01:42 AM
Thông báo danh sách, số báo danh, địa điểm , thời gian tổ chức thi thực hành và phần thi kiến thức chung đối với thi sinh dự tuyển nhân...

Kế hoạch tuyển dụng hợp đồng lao động làm nhân viên nấu ăn tại các trường mầm non công lập thuộc quận Ba Đình năm 2017

Ngày đăng 14/12/2017 | 12:14 PM
Kế hoạch tuyển dụng hợp đồng lao động làm nhân viên nấu ăn tại các trường mầm non công lập thuộc quận Ba Đình năm 2017 Chi tiết kế hoạch: xem ...

Phê duyệt và công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của UBND các phường thuộc quận Ba Đình

Ngày đăng 14/12/2017 | 12:10 PM
Phê duyệt và công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của UBND các phường thuộc quận Ba Đình: Chi tiết chỉ số...

Ban hành chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính

Ngày đăng 07/03/2017 | 10:47 AM
Ngày 24/2 quận Ba Đình đã ban hành quyết định số 460/QĐ-UBND về việc ban hành chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính của UBND các phường thuộc quận Ba Đình để áp dụng triển khai thí điểm đánh...

Công khai thông tin đồ án Quy hoạch phân khu đô thị H1-2, tỷ lệ 1/2000 thuộc địa giới hành chính quận Ba Đình

Ngày đăng 03/02/2017 | 03:01 PM
Ngày 20/01/2017, UBND Quận nhận được văn bản số 297/QHKT ngày 17/01/2017 của Sở Quy hoạch- Kiến trúc đề nghị UBND Quận công khai thông tin đồ án Quy hoạch phân khu H1-2, tỷ lệ 1/2000 thuộc địa bàn...

Thông báo tiếp nhận không qua thi tuyển

Ngày đăng 17/12/2016 | 05:24 PM
Thông báo tiếp nhận không qua thi tuyển

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

Ngày đăng 07/11/2016 | 04:32 PM
Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Ba Đình tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh theo Luật Đấu thầu gói thầu số 2 "Thu thập số liệu, đánh giá về sức ép phát triển kinh tế...

Thông báo: Kết quả điểm bài thi thực hành, phần phỏng vấn và tiếp nhận đơn phúc khảo của thí sinh dự tuyển nhân viên nấu ăn

Ngày đăng 07/11/2016 | 10:37 AM
Kết quả điểm bài thi thực hành, phần phỏng vấn và tiếp nhận đơn phúc khảo của thí sinh dự tuyển nhân viên nấu ăn trong các trường mầm non quận Ba Đình năm 2016   Nội dung thông báo: ...

Danh sách hộ kinh doanh cấp đăng ký 10 tháng năm 2016

Ngày đăng 02/11/2016 | 09:53 AM
Danh sách tải về: tại đây

Thông báo danh sách số báo danh, địa điểm, thời gian tổ chức thi thực hành và phỏng vấn

Ngày đăng 26/10/2016 | 10:48 AM
Thông báo danh sách số báo danh, địa điểm, thời gian tổ chức thi thực hành và phỏng vấn

Thông báo của hội đồng tuyển dụng

Ngày đăng 26/10/2016 | 09:01 AM
Thông báo của hội đồng tuyển dụng

Thông báo về tuyển dụng hợp đồng lao động làm nhân viên nấu ăn tại các trường mầm non công lập thuộc quận Ba Đình năm 2016

Ngày đăng 08/09/2016 | 08:26 AM
Kế hoạch 171 về tuyển dụng hợp đồng lao động làm nhân viên nấu ăn tại các trường mầm non công lập thuộc quận Ba Đình năm 2016

Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ngày đăng 26/08/2016 | 08:19 AM
Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều kiện văn bằng, chứng chỉ dự tuyển dụng công chức, viên chức

Ngày đăng 06/08/2016 | 04:35 PM
UBND quận Ba Đình hướng dẫn về điều kiện văn bằng, chứng chỉ dự tuyển dụng công chức, viên chức.