thông báo

Thông báo danh sách, số báo danh, địa điểm , thời gian tổ chức thi thực hanh và phần thi kiến thức chung đối với thi sinh dự tuyển nhân viên nấu ăn trong các trường Mầm non quân Ba Đình năm 2017

Ngày đăng 18/01/2018 | 01:42 AM
Thông báo danh sách, số báo danh, địa điểm , thời gian tổ chức thi thực hành và phần thi kiến thức chung đối với thi sinh dự tuyển nhân...

Kế hoạch tuyển dụng hợp đồng lao động làm nhân viên nấu ăn tại các trường mầm non công lập thuộc quận Ba Đình năm 2017

Ngày đăng 14/12/2017 | 12:14 PM
Kế hoạch tuyển dụng hợp đồng lao động làm nhân viên nấu ăn tại các trường mầm non công lập thuộc quận Ba Đình năm 2017 Chi tiết kế hoạch: xem ...

Phê duyệt và công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của UBND các phường thuộc quận Ba Đình

Ngày đăng 14/12/2017 | 12:10 PM
Phê duyệt và công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của UBND các phường thuộc quận Ba Đình: Chi tiết chỉ số...

Ban hành chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính

Ngày đăng 07/03/2017 | 10:47 AM
Ngày 24/2 quận Ba Đình đã ban hành quyết định số 460/QĐ-UBND về việc ban hành chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính của UBND các phường thuộc quận Ba Đình để áp dụng triển khai thí điểm đánh...

Công khai thông tin đồ án Quy hoạch phân khu đô thị H1-2, tỷ lệ 1/2000 thuộc địa giới hành chính quận Ba Đình

Ngày đăng 03/02/2017 | 03:01 PM
Ngày 20/01/2017, UBND Quận nhận được văn bản số 297/QHKT ngày 17/01/2017 của Sở Quy hoạch- Kiến trúc đề nghị UBND Quận công khai thông tin đồ án Quy hoạch phân khu H1-2, tỷ lệ 1/2000 thuộc địa bàn...

Thông báo tiếp nhận không qua thi tuyển

Ngày đăng 17/12/2016 | 05:24 PM
Thông báo tiếp nhận không qua thi tuyển

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

Ngày đăng 07/11/2016 | 04:32 PM
Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Ba Đình tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh theo Luật Đấu thầu gói thầu số 2 "Thu thập số liệu, đánh giá về sức ép phát triển kinh tế...

Thông báo: Kết quả điểm bài thi thực hành, phần phỏng vấn và tiếp nhận đơn phúc khảo của thí sinh dự tuyển nhân viên nấu ăn

Ngày đăng 07/11/2016 | 10:37 AM
Kết quả điểm bài thi thực hành, phần phỏng vấn và tiếp nhận đơn phúc khảo của thí sinh dự tuyển nhân viên nấu ăn trong các trường mầm non quận Ba Đình năm 2016   Nội dung thông báo: ...

Danh sách hộ kinh doanh cấp đăng ký 10 tháng năm 2016

Ngày đăng 02/11/2016 | 09:53 AM
Danh sách tải về: tại đây

Thông báo danh sách số báo danh, địa điểm, thời gian tổ chức thi thực hành và phỏng vấn

Ngày đăng 26/10/2016 | 10:48 AM
Thông báo danh sách số báo danh, địa điểm, thời gian tổ chức thi thực hành và phỏng vấn

Thông báo của hội đồng tuyển dụng

Ngày đăng 26/10/2016 | 09:01 AM
Thông báo của hội đồng tuyển dụng

Thông báo về tuyển dụng hợp đồng lao động làm nhân viên nấu ăn tại các trường mầm non công lập thuộc quận Ba Đình năm 2016

Ngày đăng 08/09/2016 | 08:26 AM
Kế hoạch 171 về tuyển dụng hợp đồng lao động làm nhân viên nấu ăn tại các trường mầm non công lập thuộc quận Ba Đình năm 2016

Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ngày đăng 26/08/2016 | 08:19 AM
Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều kiện văn bằng, chứng chỉ dự tuyển dụng công chức, viên chức

Ngày đăng 06/08/2016 | 04:35 PM
UBND quận Ba Đình hướng dẫn về điều kiện văn bằng, chứng chỉ dự tuyển dụng công chức, viên chức.

Kết luận: Thanh tra trách nhiệm của Hiệu trưởng trường THCS Ba Đình Trong công tác quản lý và điều hành hoạt động của nhà trường

Ngày đăng 04/08/2016 | 03:42 AM
Thực hiện quyết định số 2169/QĐ-UBND ngày 21/7/2015 của Chủ tịch UBND quận Ba Đình về việc thanh tra trách nhiệm của Hiệu trưởng trường THCS Ba Đình trong công tác quản lý và điều hành hoạt động...

Thông báo thời gian, địa điểm trả chứng chỉ, văn bằng gôc đối với thi sinh dự thi tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2015

Ngày đăng 22/04/2016 | 03:29 PM
Thông báo thời gian, địa điểm trả chứng chỉ, văn bằng gôc đối với thi sinh dự thi tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2015

Phát động phong trào thi viết về gương điển hình tiên tiến “Người tốt, việc tốt”

Ngày đăng 17/04/2016 | 09:02 AM
Ngày 08/3, UBND quận triển khai kế hoạch số 65/KH-UBND thực hiện thi viết về gương điển hình tiên tiến “Người tốt, việc tốt” trong phong trào thi đua yêu nước quận Ba Đình.

Khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho gần 200 đối tượng chính sách

Ngày đăng 21/10/2015 | 11:04 AM
Ngày 01/7, UBND phường Cống Vị phối hợp với Bệnh viện 354, Ban Chỉ huy Quân sự quận và Công ty Tân dược Đức Minh tổ chức khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí phục vụ đối tượng chính sách.

Thông báo tuyển dụng công chức năm 2015

Ngày đăng 16/01/2015 | 12:00 AM
Thực hiện Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 14/01/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức làm việc tại sở, cơ quan ngang sở, UBND quận,...