Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục 01: Xác nhận đơn vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội cho thân nhân liệt sỹ 2 Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội
2 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 2 Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội
3 Thủ tục 02: Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản 2 Cấp phường Văn hóa - Thông tin
4 Thủ tục 03: Công nhận Câu lạc bộ thể thao cơ sở 2 Cấp phường Văn hóa - Thông tin
5 Thủ tục 03: Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến 2 Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội
6 Thủ tục 04: Xác nhận đơn giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng 2 Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội
7 Thủ tục 05 : Xác nhận hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần 2 Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội
8 Thủ tục 06: Xác nhận đề nghị hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần 2 Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội
9 Thủ tục 07: Xác nhận đơn đề nghị chứng nhận người có công với cách mạng 2 Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội
10 Thủ tục 08: Tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ (theo thẩm quyền) giải quyết chế độ chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên xuất ngũ về địa phương đã từ trần. 2 Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Thủ tục 09: Xác nhận giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế 2 Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội
12 Thủ tục 10: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ chính sách đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh 2 Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội
13 Thủ tục 11: Xác nhận đơn đề nghị di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng 2 Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội
14 Thủ tục 12: Xác nhận đơn đề nghị đổi hoặc cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công 2 Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội
15 Thủ tục 13 : Xác nhận đơn xin công nhận liệt sỹ (thương binh loại A, chết do vết thương tái phát) 2 Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội
16 Thủ tục 14 : Tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ (theo thẩm quyền) giải quyết chế độ chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước dưới 15 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương. 2 Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội
17 Thủ tục 15 : Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ chính sách đối với bệnh binh, người phục vụ bệnh binh tại nhà 2 Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội
18 Thủ tục 16: Xác nhận đề nghị giải quyết trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 2 Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội
19 Thủ tục 17: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 2 Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội
20 Thủ tục 18: Thành lập trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học (cấp cao nhất là THCS) Cấp Quận Tư pháp