Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 01: Xác nhận đơn vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội cho thân nhân liệt sỹ
Loại thủ tục Lao động - Thương binh và Xã hội
Mức độ 2
Trình tự thực hiện

- Cá nhân đề nghị vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội cho thân nhân liệt sỹ làm đơn đề nghị vay vốn, nộp tại UBND phường để được xác nhận.

- UBND phường tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND phường
Thành phần số lượng hồ sơ

- Đơn đề nghị vay vốn

- Bằng “Tổ quốc ghi công”; Thẻ thân nhân liệt sỹ (bản sao);

- Sổ lĩnh tiền trợ cấp (bản sao);

- Hộ khẩu thường trú, CMND của người đề nghị.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Cấp phường
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản xác nhận
Lệ phí không
Phí không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện không
Cơ sở pháp lý

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng