Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 18: Thành lập trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học (cấp cao nhất là THCS)
Loại thủ tục Tư pháp
Mức độ
Trình tự thực hiện

Bước 1: UBND phường lập hồ sơ theo quy định; sau khi hoàn thiện nộp hồ sơ về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC “Một cửa”của UBND Quận

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, khi phát hiện hồ sơ chưa đủ, chưa hợp lệ phải thông báo rõ ràng cho người nộp hồ sơ về sự còn thiếu, không phù hợp của hồ sơ; khi hồ sơ đầy đủ, cán bộ tiếp nhận chuyển hồ sơ tới lãnh đạo phòng GD&ĐT quận xử lý theo quy định.

Bước 2: Tổ chuyên môn của phòng GD&ĐT thụ lý có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì báo cáo lãnh đạo phòng và tham mưu mời các phòng ban liên quan thẩm định hồ sơ.

Bước 3: Báo cáo trình Chủ tịch UBND quận xem xét quyết định.

Bước 4: Tổ chuyên môn tổng hợp, vào sổ theo dõi và trả kết quả cho bộ phận “Một cửa” để trả cho tổ chức theo quy định của pháp luật.
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận một cửa UBND Quận, huyện

Thành phần số lượng hồ sơ

- Đề án thành lập trường.

- Tờ trình về Đề án thành lập trường, dự thảo Điều lệ hoặc quy chế hoạt động của trường.

- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập trường.

- Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của UBND Quận.

- Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến làm Hiệu trưởng.
Thời hạn giải quyết

- 25 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

Đối tượng thực hiện - Tổ chức, Cá nhân
Cơ quan thực hiện Cấp Quận
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định cho phép thành lập trường
Lệ phí Không
Phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

- Luật giáo dục; Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;

- Thông tư số 41/2010/TT-BGD&ĐT ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường tiểu học.

- Thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT  ngày 28/3/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.

- Thông tư số 13/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường TH, THCS, THPT và trường PT có nhiều cấp học loại hình tư thục.