Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Công thương. Thủ tục 4: Kiểm tra và cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp Huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội 2 Cấp Quận Công thương - Kinh tế
2 Thủ tục 54: Hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị buôn bán, dụ dỗ, lừa gạt từ nước ngoài trở về tái hóa nhập cộng đồng. Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
3 Công thương. Thủ tục 5: Kiểm tra và cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho cơ sở kinh doanh thực phẩm ( niêm yết tạm thời). 2 Cấp Quận Công thương - Kinh tế
4 Thủ tục 55: Xác nhận đăng ký thang lương, bảng lương của các doanh nghiệp Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
5 Công thương. Thủ tục 06: Ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thuộc thẩm quyền cấp phường (tạm thời niêm yết). 2 Cấp phường Công thương - Kinh tế
6 Thủ tục 56: Cấp trực tiếp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí cho các đối tượng được miễn, giảm học phí học chính quy ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học ngoài công lập, cơ sở giáo dục đào tạo thuộc doanh nghiệp nhà nước Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
7 Thủ tục 57: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần; bảo hiểm y tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chi-a, giúp Lào sau 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
8 Thủ tục 58: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ Mai táng phí theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chi-a, giúp Lào sau 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. 2 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
9 Thủ tục 59: Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng 2 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
10 Thủ tục 60: Giải quyết chế độ hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng 2 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Thủ tục 61: Giải quyết chế độ hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng 2 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
12 Thủ tục 62: Giải quyết hồ sơ tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội. Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
13 Thủ tục 63: Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội: Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
14 Thủ tục 64: Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
15 Thủ tục 65: Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi): Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
16 Thủ tục 66: Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
17 Thủ tục 67: Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
18 Thủ tục 68: Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
19 Thủ tục 69. Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng NKT đặc biệt nặng) Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
20 Thủ tục 70: Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội