Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục 18: Xác nhận giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng 2 Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội
2 Thủ tục 19: Xác nhận mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân 2 Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội
3 Thủ tục 20: Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ 2 Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội
4 Thủ tục 21: Xác nhận đơn đề nghị cấp, (đổi) Giấy chứng nhận Gia đình liệt sỹ 2 Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội
5 Thủ tục 22: Xác nhận đơn đề nghị cấp lại, đổi giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh 2 Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội
6 Thủ tục 23: Xác nhận thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ 2 Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội
7 Thủ tục 24: Xác nhận giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 2 Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội
8 Thủ tục 25: Xác nhận đơn đề nghị cấp thẻ xe buýt miễn phí cho người có công với cách mạng Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội
9 Thủ tục 26: Xác nhận giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác 2 Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội
10 Thủ tục 27: Xác nhận giải quyết chế độ Bảo hiểm y tế với Cựu chiến binh theo Nghị định 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh 2 Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Thủ tục 28: Xác nhận giải quyết chế độ mai táng phí đối với Cựu chiến binh theo Nghị định 150/2006/NĐ - CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh 2 Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội
12 Thủ tục 29: Xác nhận đơn đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với thanh niên xung phong, người tham gia kháng chiến theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 2 Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội
13 Thủ tục 30: Xác nhận đơn đề nghị công nhận danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng". 2 Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội
14 Thủ tục 31: Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi): 2 Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội
15 Thủ tục 32: Xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn; trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn; xác nhận học sinh tiểu học, THCS, THPT, sinh viên thuộc đối tượng hưởng chính sách con hộ nghèo. 2 Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội
16 Thủ tục 33: Thủ tục xác nhận đơn đề nghị cấp thẻ đi xe buýt miễn phí cho người tàn tật 2 Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội
17 Thủ tục 34: Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) 2 Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội
18 Thủ tục 35: Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng NKT đặc biệt nặng) 2 Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội
19 Thủ tục 36: Thủ tục tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: 2 Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội
20 Thủ tục 37: Xác nhận đơn đề nghị cấp thẻ BHYT đối với người đang hưởng chế độ bảo trợ xã hội hàng tháng 2 Cấp phường Lao động - Thương binh và Xã hội