Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục 36: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Campuchia Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
2 Thủ tục 37: Hỗ trợ kinh phí mai táng đối với người gặp rủi ro ngoài vùng cư trú bị chết a. Trình tự thực hiện: Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
3 Thủ tục 38: Cứu trợ xã hội đột xuất 2 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
4 Thủ tục 39: Xác nhận doanh nghiệp, hộ gia đình, HTX là cơ sở sản xuất kinh doanh dành riêng cho người tàn tật Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
5 Thủ tục 40: Hỗ trợ gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi. 2 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
6 Thủ tục 41: Xác nhận đối tượng thuộc diện hộ nghèo Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
7 Thủ tục 43: Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng là người đơn thân thuộc hộ nghèo đang nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi. Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
8 Thủ tục 44: Cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
9 Thủ tục 45: Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng là Người nhiễm HIV/AIDS không còn khả năng lao động, thuộc hộ nghèo Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
10 Thủ tục 46: Giải quyết chế độ hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng đối với người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng đang mang thai và/hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi 2 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Thủ tục 47: Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng là: Trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi, trẻ mất nguồn nuôi dưỡng... Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
12 Thủ tục 48: Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng là Người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, không có trợ cấp BHXH. Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
13 Thủ tục 49: Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng là Người cao tuổi cô đơn thuộc hộ nghèo; người cao tuổi còn vợ hoặc chồng nhưng già yếu, không có con cháu thuộc hộ nghèo. 2 Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
14 Thủ tục 50: Giải quyết xác nhận miễn giảm học phí cho đối tượng bảo trợ xã hội theo Quyết định số 62/2005/QĐ-TTg; Thông tư 22/5005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGD & ĐT Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
15 Công thương. Thủ tục 01: Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ. 2 Cấp Quận Công thương - Kinh tế
16 Thủ tục 51: Hỗ trợ cho trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm hại tình dục, trẻ em lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
17 Công thương. Thủ tục 02: Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP (trường hợp bị mất, thất lạc) 2 Cấp Quận Công thương - Kinh tế
18 Thủ tục 52: Xét công nhận phường phù hợp với trẻ em Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội
19 Công thương. Thủ tục 03: Ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội 2 Cấp Quận Công thương - Kinh tế
20 Thủ tục 53: Hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở theo QĐ 62/2005/ QĐ-TTg; Thông tư 22/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGD & ĐT Cấp Quận Lao động - Thương binh và Xã hội