Tin nổi bật

Đại biểu HĐND phường Thành Công tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 HĐND phường khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 06/12/2017 | 08:32

Trong 02 ngày 04- 05/12, tại 9 đơn vị đại biểu HĐND phường đã tổ chức hội nghị đại biểu HĐND phường tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 HĐND phường khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại các buổi tiếp xúc, đại diện các tổ đại biểu HĐND phường đã báo cáo với cử tri về: Thông báo dự kiến nội dung, thời gian kỳ họp thứ 5 HĐND phường; báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng phường năm 2018; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ 4 HĐND phường khóa IX.

Qua các hội nghị đã có 35 lượt cử tri phát biểu ý kiến tập trung vào những vấn đề như: Trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất…

Thay mặt lãnh đạo UBND phường và các tổ đại biểu HĐND, đồng chí lãnh đạo UBND phường đã tiếp thu ý kiến, trao đổi, báo cáo, thông tin làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm. Đồng thời, giao bộ phận chuyên môn phối hợp với các địa bàn dân cư tổng hợp, có biện pháp đề xuất giải quyết và trả lời cử tri theo quy định. Lãnh đạo UBND phường đã hoan nghênh ý kiến đóng góp của cử tri và mong muốn cử tri tiếp tục tham gia đóng góp cùng chính quyền xây dựng phường Thành Công ngày càng văn minh, sạch, đẹp.

TT. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG