Tin nổi bật

Phường Giảng Võ: Tăng cường các hoạt động nâng cao chất lượng dân số năm 2018
Ngày đăng 08/03/2018 | 04:27

Ngày 07/03, UBND phường Giảng Võ tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch công tác dân số và kế hoạch tăng cường các hoạt động nâng cao chất lượng dân số năm 2018. Tham dự hội nghị có các đồng chí Thường vụ Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ , trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, Trưởng ban công tác mặt trận 14 địa bàn dân cư và các cộng tác viên dân số-KHHGĐ phường.

Các đại biểu đã nghe báo cáo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ phường về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới theo Nghị quyết số 21-NQ/TW của BCHTƯ Đảng khóa XII và tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI trên địa bàn phường Giảng Võ” ; Kế hoạch “ Thực hiện công tác Dân số- KHHGĐ phường Giảng Võ năm 2018 ”; Kế hoạch “Tổ chức chiến dịch Tăng cường các hoạt động nâng cao chất lượng dân số năm 2018.

Theo đó, các nội dung Nghị quyết của Đảng ủy phường năm 2018 là tập trung hoàn thành một số chỉ tiêu về công tác Dân số, đó là: Giảm tỷ suất sinh thô           0,002%  so với năm 2017; giảm tỷ lệ sinh con thứ 3+ 0,01%  so với năm 2017; tỷ số giới tính khi sinh: duy trì trong mức 103 – 107 bé trai/ 100 bé gái và 97% thai phụ được tuyên truyền tư vấn.

                                                                  Ban Văn hóa Thông tin phường