tin tức từ các đơn vị

Phường Thành Công tổng kết phong trào thi năm 2017
Ngày đăng 10/01/2018 | 09:30

Ngày 27/12/2017, UBND phường Thành Công đã tổ chức tổng kết phong trào thi đua năm 2017 và phát động phong trào thi đua năm 2018

Năm 2017, phong trào thi đua đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các ban ngành đoàn thể phường luôn coi trọng. Phong trào thi đua diễn ra trên tất cả các lĩnh vực, thi đua gắn với khen thưởng đã động viên kịp thời các tập thể, cá nhân phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác quản lý đất đai, quản lý xây dựng và trật tự đô thị có nhiều chuyển biến tích cực. Lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm đúng mức. Toàn phường có 89,7 % số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. An ninh trật tự tiếp tục được giữ vững. Đời sống nhân dân được cải thiện và ngày càng nâng cao.

Năm 2018, phường Thành Công tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền đến các ban ngành, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng. Xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, coi trọng chất lượng các phong trào thi đua.

Tại hội nghị, UBND phường Thành Công đã biểu dương khen thưởng 48 tập thể và 96 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017.

Ngọc An – Cán bộ VHTT