tin tức từ các đơn vị

Ba Đình tổng kết phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2017
Ngày đăng 12/01/2018 | 09:57

Ngày 11/1, UBND quận Ba Đình tổ chức hội nghị tổng kết phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2017; phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Năm 2017, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" được quận Ba Đình triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng xây dựng các danh hiệu văn hóa. Năm 2017, toàn quận có 53.598 hộ gia đình văn hóa, tỷ lệ 93,7%; 51.338 hộ gia đình văn hóa 3 năm liền; 320 tổ dân phố văn hóa, tỷ lệ 84,04%; 230/380 tổ dân phố văn hóa 3 năm liền (2015 -2017), chiếm tỷ lệ 60,53%.

Công tác xây dựng nếp sống văn minh đô thị, VSMT có sự chuyển biến tích cực với nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả do Hội Liên hiệp Phụ nữ và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận triển khai. Cụ thể, Hội LHPN quận đã triển khai thực hiện hiệu quả các mô hình bảo vệ môi trường: “Hoa trong phố” với 30 mô hình đã được nghiệm thu, mô hình “Thu gom phế liệu sinh hoạt bảo vệ môi trường”, duy trì thực hiện mô hình “Xóa bỏ chân rác và rác thải sinh hoạt trong địa bàn dân cư” và “Tuyến phố không rác”... Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh làm tốt công tác tuyên truyền xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá, văn hoá giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội, giáo dục pháp luật và giữ gìn vệ sinh môi trường, phối hợp chỉnh trang đường phố, ra quân bóc xoá quảng cáo rao vặt. Tiếp tục duy trì và tổ chức có hiệu quả Điểm trông giữ xe đúng giá quy định phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 tại Đền Quán Thánh, và 7 Điểm trông xe giữ xe miễn phí dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, 2/9 tại khu vực Lăng Bác và vườn thú Thủ Lệ... 
Trong công tác xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" quận chỉ đạo, hướng dẫn các phường, các ngành, đoàn thể và các đơn vị cụ thể hóa việc xây dựng "Người Hà Nội thanh lịch, văn minh" thành các quy ước, quy định thực hiện nếp sống, hành vi ứng xử văn hóa trong gia đình, tại cộng đồng dân cư, trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học. Nhiều hoạt động thiết thực đã được đoàn thanh niên quận tổ chức như: Hội nghị chuyên đề “Học tập tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh gắn với quy tắc ứng xử cán bộ công chức, viên chức năm 2017”; Hội thi “Nét đẹp công sở” gắn với việc tuyên truyền thực hiện “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và thanh niên trong các cơ quan, đơn vị, nơi công cộng trên địa bàn quận Ba Đình”…
Nhiệm vụ năm 2018, quận Ba Đình tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” một cách có hiệu quả. Tập trung xây dựng các mô hình văn hoá, trong đó, lấy gia đình làm nền tảng, đảm bảo công tác bình xét, công nhận các danh hiệu “Gia đình văn hoá”, “Tổ dân phố văn hoá”, “Đơn vị văn hoá”, “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” đúng tiêu chuẩn, quy trình, công khai, dân chủ. Phấn đấu chỉ tiêu có 98% số hộ đăng ký xây dựng "GĐVH"; 90% số hộ được công nhận "GĐVH"; 100% tổ dân phố đăng ký "Tổ dân phố văn hoá" là 100%; 83,3% tổ dân phố được công nhận "Tổ dân phố văn hoá". 
Tại hội nghị, 230 tổ dân phố đạt danh hiệu "Tổ dân phố văn hoá" 3 năm liền; 33 tập thể có thành tích xuất sắc và tốt trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; 12 đơn vị đạt “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa” lần đầu; 47 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được UBND quân Ba Đình khen thưởng.

Phòng VHTT