tin tức từ các đơn vị

Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” triển khai 03 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018
Ngày đăng 09/02/2018 | 03:27

Tại hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017, Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiêu dùng hàng Việt Nam” đã đánh giá kết quả đạt được và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Việc triển khai cuộc vận động đã góp phần nâng cao nhận thức của người tiêu dùng đối với hàng hóa có chất lượng do trong nước sản xuất. Mặt khác, góp phần thực hiện các giải pháp nhằm khắc phục suy giảm kinh tế, thúc đẩy sản xuất trong nước phát triển, bảo đảm sự phát triển bền vững về kinh tế - xã hội của đất nước và của quận Ba Đình.

Năm 2017, Ban chỉ đạo quận phối hợp với chính quyền, các phòng chức năng tổ chức các hoạt động tuyên truyền với nhiều nội dung phong phú, đa dạng; Phối hợp xây dựng kế hoạch giám sát vệ sinh ATTP theo hướng dẫn của MTTQ Thành phố; Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, giá cả sản phẩm, hàng hóa Việt Nam sản xuất; Phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, không đảm bảo chất lượng, vi phạm quy định về ghi nhãn hàng hóa trên địa bàn quận Ba Đình. Phối hợp tổ chức nhiều Hội chợ bán hàng Việt Nam, các chương trình khuyến mại, giảm giá đưa hàng Việt Nam đến tay người tiêu dùng tại Cung Thể thao Tổng hợp Quần Ngựa.

Phát huy kết quả đạt được, Ban chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” quận đa đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm của năm 2018, đó là:       

1. Bám  sát chương trình công tác năm của UBND-UB.MTTQ, động viên cán bộ, công nhân viên chức, các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết và đồng thuận, tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đẩy mạnh việc tiêu dùng hàng Việt.

2. Phối hợp với UBND cùng cấp tăng cường công tác tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức, tích cực tham gia phòng chống buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại.

3. Phối hợp với các tổ chức, các đơn vị doanh nghiệp đóng trên địa bàn tổ chức hội chợ và các chương trình khuyến mại, giảm giá đưa hàng Việt Nam đến tay người tiêu dùng. Vận động các doanh nghiệp trên địa bàn đề cao trách nhiệm với người tiêu dùng, nâng cao chất lượng sản xuất các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng nhằm thúc đẩy các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nước phát triển.

          C.Q.H – MTTQ Ba Đình