tin tức từ các đơn vị

Tập huấn công tác quản lý di tích danh thắng và lễ hội năm 2018
Ngày đăng 14/04/2018 | 12:52

Ngày 11/4, UBND quận Ba Đình tổ chức Hội nghị tập huấn công tác quản lý di tích, danh thắng và lễ hội năm 2018 với sự tham gia của gần 100 học viên đến từ các phòng, ngành, đoàn thể thuộc Quận; Trưởng, phó các Ban Quản lý các di tích; các vị trụ trì tại di tích đình, đền, chùa trên địa bàn.

Tham dự và phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Quang Trung – Phó chủ tịch UBND quận nhấn mạnh: “Công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn quận đã có những chuyển biến đáng kể và đạt nhiều kết quả, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu tín ngưỡng và hưởng thụ của nhân dân. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát huy các giá trị di tích còn gặp những khó khăn nhất định số lượng di tích lịch sử bị xuống cấp nhiều, nguồn tu bổ còn hạn chế…”. Đồng chí yêu cầu tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; gắn trách nhiệm của chính quyền, các tổ chức đoàn thể và người dân trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của các di tích lịch sử văn hóa.

Tại lớp tập huấn Cục phó Cục Di sản văn hóa- Phạm Đình Phong đã phổ biến và truyền đạt các nội dung Quyết định 48/2016/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đồng thời, trao đổi, hướng dẫn cùng các học viên làm rõ hơn các vấn đề trong công tác quản lý di tích hiện nay.

Thông qua tập huấn các học viên có thêm kiến thức về quản lý di tích, trách nhiệm của Ban Quản lý di tích, các thành viên Ban QLDT trong việc giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Phòng Văn hóa và Thông tin