tin tức từ các đơn vị

Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”
Ngày đăng 08/06/2018 | 08:14

Nhân dịp kỉ niệm 1000 ngày kháng chiến, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”, chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Từ đây, phong trào thi đua yêu nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng, phát động, tổ chức thực hiện và sự phát triển của nó đã gắn liền với lịch sử và mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

70 năm qua, “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Người vẫn luôn khắc ghi trong lòng cán bộ và nhân dân quận Ba Đình. Các ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị, tổ chức cùng nhân dân trong quận đang đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc – Ngày truyền thống Thi đua yêu nước 11/6/1948 – 11/6/2018.

Quận chỉ đạo tập trung tuyên truyền về giá trị văn hóa, lịch sử, truyền thống cách mạng, truyền thống thi đua yêu nước cùng những thành quả của phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến Người tốt việc tốt trong các phong trào thi đua, trong học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát động đợt thi đua cao điểm nhằm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của quận và từng phường, từng ngành, từng đơn vị; Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua trọng tâm như phong trào “Người tốt việc tốt”, “Xây dựng thủ đô xanh – văn hiến – văn minh – hiện đại”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”…

Các họat động chào mừng kỷ niệm sẽ tập trung vào những hoạt động thiết thực .Phối hợp với cụm thi đua số III tổ chức Hội nghị giao lưu, tọa đàm điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt. Trang trí tuyên truyền trực quan trên các tuyến phố chính theo phân cấp quản lý, tại trụ sở Quận ủy – HĐND – UBND quận và cơ quan, đơn vị thuộc quận.

Cũng trong dịp này sẽ mở cửa thư viện quận phục vụ bạn đọc tìm hiểu các đầu sách, tổ chức trưng bày và giới thiệu sách thư viện tại quận. Tổ chức biểu diễn văn nghệ ngoài trời tại sân khấu ngã tư phố Núi Trúc – Kim Mã vào tối ngày 11/6/2018.

Thông qua việc triển khai các phong trào, hoạt động, các đơn vị chủ động phát hiện, khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng kịp thời các gương điển hình tiên tiến, Người tốt việc tốt.

Phòng Văn hóa và Thông tin