Văn hóa xã hội

Ngân hàng chính sách xã hội: Phát huy hiệu quả Điểm giao dịch lưu động tai cơ sở
Ngày đăng 18/04/2018 | 04:57

Điểm giao dịch của Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) quận Ba Đình đã trở thành địa chỉ thân thuộc giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Hiện nay NHCSXH quận Ba Đình có 14 Điểm giao dịch lưu động tại 14 phường với 135 Tổ tiết kiệm và vay vốn. Thời gian giao dịch cố định vào một ngày trong tháng được thông báo công khai tại các phường. Các Điểm giao dịch của ngân hàng đã thực hiện tốt nhiệm vụ chuyển tải chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ và tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tiếp cận nguồn vốn cho vay.

Để củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các điểm giao dịch, ngân hàng đã tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức cũng như trách nhiệm của tổ viên các Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV). Trước hết là ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ ngân hàng trong việc chấp hành thời gian giao dịch, nội quy giao dịch, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận vốn vay. Tại điểm giao dịch, những thông tin mới về chương trình vay vốn, dư nợ tiền vay, tiền gửi… được niêm yết công khai và kịp thời. Hàng tháng vào ngày giao dịch, đội ngũ cán bộ NHCSXH được phân công đã thực hiện công tác thu nợ, giải ngân tiền vay, nhận tiền gửi tiết kiệm của tổ viên tổ TK&VV và huy động tiền gửi tiết kiệm của các cá nhân và tổ chức tại địa bàn. Thông qua hoạt động giao dịch, cán bộ ngân hàng sẽ giải thích, hướng dẫn các chính sách, chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ; qua đó, giúp người dân hiểu rõ hơn mục đích, ý nghĩa của các chương trình tín dụng ưu đãi, tham gia giám sát, từ đó hạn chế tối đa những sai sót, góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng đồng vốn.

Hoạt động của điểm giao dịch NHCSXH quận nhận được sự ủng hộ tích cực của chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn. Ông Nguyễn Huy Toản- Chủ tịch UBND phường Thành Công, cho biết: “Điểm giao dịch của NHCSXH tại phường Thành Công hoạt động rất hiệu quả, tạo thuận lợi cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Nhà nước. Sau mỗi buổi giao dịch, cán bộ ngân hàng, các tổ chức hội, đoàn thể, cán bộ phường  đều tổ chức họp để giải quyết những tồn tại, rút kinh nghiệm và cùng đưa ra những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Từ những hoạt động như vậy, đã tạo điều kiện thuận lợi cho ban giảm nghèo, các tổ chức nhận ủy thác và NHCSXH được thường xuyên tiếp xúc với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân thông qua điểm giao dịch phường. Qua đó, đưa ra các giải pháp cụ thể như: Lồng ghép tuyên truyền về các dự án sản xuất kinh doanh, hướng dẫn sử dụng vốn có hiệu quả… để hỗ trợ các đối tượng vay vốn đầu tư phát triển kinh tế. Tuy còn nhiều khó khăn, nhưng phường sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Điểm giao dịch ngân hàng phục vụ nhân dân tốt nhất”.

Từ những thuận lợi trên, NHCSXH quận Ba Đình sẽ tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác qua các tổ chức hội, đoàn thể và các Điểm giao dịch cố định tại các phường; nâng cao chất lượng tín dụng, nhằm quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước, để phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh góp phần thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh, ổn định đời sống cho người dân trên đại bàn quận.

Ngân hàng chính sách xã hội quận Ba Đình