Văn hóa xã hội

Ngân hàng Chính sách xã hội đối chiếu, phân loại nợ tín dụng chính sách năm 2018
Ngày đăng 12/09/2018 | 10:43

Nhằm đánh giá đúng thực trạng nợ cho vay các chương trình tín dụng chính sách, đồng thời đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng góp phần đảm bảo an sinh, tạo việc làm và giảm nghèo bền vững, Ngân hàng Chính sách Xã hội quận Ba Đình sẽ phối hợp với 14 phường tổ chức thực hiện đối chiếu, phân loại nợ đối với các hộ vay có dư nợ gốc và lãi phát sinh đến thời điểm 30/6/2018. Thời gian đối chiếu sẽ được thực hiện từ tháng 8/2018 và hoàn thành trước ngày 30/11/2018.

 

Để đảm bảo kết quả đối chiếu, phân loại nợ tín dụng chính sách, 14 phường sẽ thành lập Ban chỉ đạo đối chiếu do Chủ tịch UBND phường làm trưởng ban, các thành phần tham gia bao gồm: Đại diện tổ chức hội nhận ủy thác cấp phường, ban quản lý tổ TK&VV (hoặc chủ dự án), cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội, tổ trưởng tổ dân phố, công an khu vực và người vay. Theo đó, Ban chỉ đạo đối chiếu sẽ xem xét, đối chiếu phân loại tiền vay của gần 3.000 hộ vay vốn tại 134 tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV).

Bên cạnh đó, trong quá trình đối chiếu Ngân hàng Chính sách Xã hội sẽ tuyên truyền tới các hộ vay vốn về các chương trình tín dụng ưu đãi và chủ trương nhận tiền gửi tiết kiệm đang triển khai tại NHCSXH; quyền lợi và trách nhiệm của hộ vay khi tham gia vay vốn. Khách hàng khi tham gia đối chiếu phải cung cấp sổ vay vốn, phiếu giao dịch, biên lai thu lãi kỳ gần nhất và các giấy tờ có liên quan khác.

Trước đó, ngày 27/8/2018, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã phối hợp với UBND phường Kim Mã hoàn thành việc đối chiếu, phân loại số tiền vay của 237 hộ/8.535 triệu đồng tại 10 tổ TK&VV. Kết quả, các hộ vay đều xác nhận đầy đủ số tiền vay gốc và lãi tại NHCSXH.

Ngân hàng Chính sách Xã hội