văn bản chỉ đạo của hđnd

Nghị quyết kỳ họp thứ 7 HĐND huyện Gia Lâm khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 15/02/2019 | 10:08 AM
Tải về Nghị quyết!

Nghị quyết kỳ họp thứ 6 HĐND huyện Gia Lâm khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 02/07/2018 | 02:09 PM
Tải về Nghị quyết!

Công văn V/v giao Ban KT-XH HĐND Huyện và Xã, Thị trấn năm 2017

Ngày đăng 20/07/2017 | 03:36 PM
Tải về Công văn!

Kế hoạch công tác năm 2017 của Ban Pháp chế HĐND huyện khóa XIX

Ngày đăng 25/04/2017 | 05:02 PM
Tải về Kế hoạch!

Kế hoạch công tác năm 2017 của Ban Kinh tế - Xã hội khóa XIX (2016-2021)

Ngày đăng 25/04/2017 | 04:59 PM
Tải về Kế hoạch!

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới