tin nổi bật

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư về “Phát triển nền Đông y Việt Nam trong tình hình mới”
Ngày đăng 08/06/2018 | 11:18

Sáng ngày 05/6/2018, Ban Thường vụ Quận ủy Hoàng Mai tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư về “Phát triển nền Đông y Việt Nam trong tình hình mới”; sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

     Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Vinh - Thành ủy viên - Bí thư Quận ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy; trưởng các phòng, ban, đơn vị của quận; Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các TCCS Đảng trực thuộc Quận ủy; Phó Chủ tịch UBND; Cán bộ Tuyên giáo; Trạm trưởng trạm Y tế 14 phường thuộc quận; Các ủy viên Ban Chấp hành Hội Đông y quận; Đại diện các tập thể và cá nhân được khen thưởng. Tới dự và đưa tin có các đồng chí phóng viên Đài phát thanh Truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội mới.

     Hội nghị đã được nghe đồng chí Phạm Ngọc Tiến - UVTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy trình bày 02 báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư về “Phát triển nền Đông y Việt Nam trong tình hình mới” và sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hội nghị có 6 ý kiến tham luận của đại diện các cơ quan, đơn vị và cá nhân được khen thưởng đã làm rõ thêm nội dung trong Báo cáo, đồng thời đưa ra những kiến nghị, đề xuất trong thời gian tới.   

     Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Vinh - Thành ủy viên - Bí thư Quận ủy đã nhiệt liệt biểu dương cho 31 tập thể, 63 cá nhân có thành tích trong thực hiện chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;  9 tập thể, 14 cá nhân có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 24 của Ban Bí thư về “ Phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới”, đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới Quận ủy cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, kiểm tra giám sát, đặc biệt là thường xuyên động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua, phát hiện và nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả từ thực tiễn, góp phần quan trọng trong việc củng cố và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, là tiền đề quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của quận Hoàng Mai trong thời gian tới; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ III và nghị quyết đại hội Đảng các cấp, hướng tới Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập quận Hoàng Mai./.