Văn hóa - Xã hội

Quận Hoàng Mai triển khai kế hoạch hoạt động thông tin tuyên truyền, thi đua và đảm bảo an sinh xã hội chào mừng 15 năm ngày thành lập Quận
Ngày đăng 18/06/2018 | 02:35

Thực hiện Kế hoạch số 100-KH/QU ngày 27/4/2018 của Ban chỉ đạo kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Quận về triển khai thực hiện các hoạt động trọng tâm kỷ niệm 15 năm thành lập Quận (25/11/2003- 25/11/2018), chiều ngày 14/6/2018, Tổ công tác Thông tin, tuyên truyền, thi đua và Đảm bảo an sinh xã hội do đồng chí Phạm Ngọc Tiến - UVBTVQU, Trưởng ban Tuyên giáo, Tổ trưởng chủ trì đã tổ chức họp kiểm điểm tiến độ thực hiện theo Kế hoạch số 100-KH/QU

     Tham gia hội nghị có đầy đủ các thành viên của Tổ công tác Thông tin, tuyên truyền, thi đua và Đảm bảo an sinh xã hội. Các thành viên đã thảo luận sôi nổi và thống nhất chỉnh sửa các nội dung của Kế hoạch xây dựng phóng sự "15 năm thành lập và phát triển quận Hoàng Mai"; Kế hoạch xây dựng cuốn kỷ yếu "15 năm thành lập Quận"; Kế hoạch sáng tác bài hát và logo về quận Hoàng Mai; Kế hoạch tổ chức cuộc thi ảnh quận Hoàng Mai năm 2018 với chủ đề "Hoàng Mai đổi mới và phát triển qua 15 năm thành lập". Các Kế hoạch trên chính thức được triển khai thực hiện từ 01/7/2018.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận