Ba Đình: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến luật căn cước năm 2023 cho học sinh trường THCS Thành Công

Ngày 15/4/2024, Công an quận Ba Đình đã tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục các quy định của Luật Căn cước năm 2023 cho hơn 1.500 cán bộ, giáo viên và học sinh trường THCS Thành Công.
content:

Trường THCS Thành Công đóng trên địa bàn quận Ba Đình với hơn 1.500 học sinh với 4 khối lớp. Trong đó, các em học sinh khối lớp 8 và lớp 9 trong độ tuổi 14-15 tuổi (độ tuổi được cấp CCCD theo quy định) có khoảng 800 em. Để kịp thời giúp các em học sinh nắm được các quy định mới của pháp luật quy định tại Luật Căn cước trong thực hiện quyền lợi, nghĩa vụ của công dân; tiện ích của thẻ CCCD (căn cước công dân) gắn chíp và định danh điện tử; đồng thời hướng dẫn cán bộ, giáo viên, học sinh của trường nhận diện một số thủ đoạn lợi dụng CCCD, ứng dụng VNeID để hoạt động phạm tội.

Description: A large sign with text on it

Description automatically generated

Công an quận Ba Đình phối hợp cùng Trường THCS Thành Công tuyên truyền Luật Căn cước 2023 cho học sinh

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội – Công an quận Ba Đình đã truyền đạt, phổ biến nội dung cơ bản của Luật Căn cước năm 2023 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2024. Trong đó, nhấn mạnh nội dung 10 điểm mới của Luật Căn cước 2023 so với Luật Căn cước công dân năm 2014. Đồng thời Báo cáo viên cũng tuyên truyền về Định danh điện tử, tiện ích của Định danh điện tử và ứng dụng VNeID đối với việc học tập và các hoạt động khác của học sinh. Ngoài ra, Công an quận cũng đã phổ biến, cảnh báo các thủ đoạn lợi dụng tài khoản Định danh điện tử để hoạt động vi phạm pháp luật của tội phạm và cách phòng ngừa đối với học sinh.

Tại đây, đã có nhiều em học sinh đưa ra các câu hỏi liên quan đến các điểm mới của Luật Căn cước cũng như nêu ra các biện pháp giải quyết tình huống khi gặp hành vi lừa đảo lợi dụng định danh điện tử qua điện thoại nhằm đánh cắp thông tin cá nhân và được Công an quận nhiệt tình trao đổi và hướng dẫn.