An ninh - Quốc phòng

Phường Trúc Bạch: Mở lớp bồi dưỡng QPAN đối tượng 4
Ngày đăng 13/08/2018 | 15:12

Trong 02 ngày 09/8 và 10/8/2018, Hội đồng GDQP-AN phường Trúc Bạch đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đối tượng 4 năm 2018 cho 60 học viên là các bác cán bộ cơ sở, các đồng chí Tổ đội trưởng Dân quân các địa bàn dân cư.

Tại lớp tập huấn, Thượng tá Đặng Quang Thụ - Chủ nhiệm bộ môn đường lối Quân sự của Đảng, Trung tâm giáo dục QP-AN, Đại học Quốc gia Hà Nội đã truyền đạt những nội dung mới về đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh gắn với địa phương, cơ quan, tổ chức; đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt đối ngoại trong tình hình mới; những đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh  trong tình hình mới…

Thông qua lớp học, các học viên đã nắm bắt và vận dụng linh hoạt những kiến thức được trang bị vào thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, an ninh ở cơ sở theo phạm vi, chức trách được giao; góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

-BTG-