An ninh - Quốc phòng

Tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại địa bàn các phường năm 2019
Ngày đăng 09/08/2019 | 16:48

Thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư; Thực hiện Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 25/4/2019 của UBND Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các khu dân cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Thực hiện Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 18/01/2019 về việc thực hiện công tác Phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn quận Ba Đình năm 2019; Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 10/5/2019 về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các khu dân cư trên địa bàn quận Ba Đình; Nhằm đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các lực lượng trong công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các khu dân cư trên địa bàn quận; UBND quận Ba Đình xây dựng kế hoạch diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp nhiều lực lượng, phương tiện tại địa bàn các phường.

Đợt diễn tập này nhằm đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về PCCC và cứu nạn cứu hộ bằng hình ảnh và những tình huống thực tế để tác động sâu sắc, có hiệu quả đến người đứng đầu các cơ sở và quần chúng nhân dân. Nhằm nâng cao tính chủ động và khả năng sẵn sàng chiến đấu, kịp thời dập tắt đám cháy, nổ xảy ra do bất kỳ nguyên nhân nào trên địa bàn quận Ba Đình, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy gây ra. Bên cạnh đó, thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và vật tư hậu cần tại chỗ. Từ đợt diễn tập lần này, nhân rộng hơn nữa việc tổ chức phối hợp giữa các lực lượng, đơn vị trong công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ cho nhiều các loại hình cơ sở khác nhau.

Theo Kế hoạch diễn tập, mỗi phường tổ chức thực tập 01 phương án chữa cháy trên địa bàn phường. Dự kiến tổ chức từ 01/8/2019 đến 30/9/2019. Trước ngày thực tập phương án chính thức phương án, UBND phường bố trí tổ chức 02 buổi tập thử, ghép đội hình tại địa điểm diễn tập phương án.

Nội dung diễn tập tùy theo tình hình thực tế, UBND các phường chủ trì, phối hợp với Công an quận lựa chọn địa điểm diễn tập và xây dựng tình huống giả định phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương.

 

Phòng Văn hóa và Thông tin