An ninh - Quốc phòng

Phường Quán Thánh sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019
Ngày đăng 12/08/2019 | 16:50

Ngày 10/8, Ủy ban nhân dân phường Quán Thánh đã tổ chức Hội nghị sơ kết xây dựng nền Quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019, đề ra phương hướng nhiệm vụ, chủ trương và giải pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong những năm tiếp theo. Tới dự có đồng chí Thượng tá Phan Tử Lăng – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy – Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự quận Ba Đình cùng các đồng chí lãnh đạo phường.

10 năm qua, Đảng bộ, chính quyền phường Quán Thánh đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu của việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, góp phần tích cực vào việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân của quận Ba Đình nói chung và của phường Quán Thánh nói riêng. Đảng ủy, UBND phường đã quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết về: “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị định về khu vực phòng thủ; Luật Quốc phòng năm 2018 và các văn bản, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, Bộ quốc phòng và các cấp về xây dựng nền quốc phòng toàn dân tới các ban ngành đoàn thể của phường; phối hợp triển khai sâu rộng công tác giáo dục quốc phòng toàn dân, tổ chức tuyền truyền, giáo dục về nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Triển khai thực hiện tốt công tác diễn tập chiến đấu trị an năm 2015 và chiến đấu phòng thủ năm 2019 được Ban chỉ đạo diễn tập quận đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phối hợp làm tốt chính sách hậu phương quân đội và đảm bảo hậu cần quản lý vũ khí trang bị.

Trong thời gian tới, cấp ủy Đảng, chính quyền phường Quán Thánh tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả của quản lý Nhà nước đối với công tác quốc phòng, quân sự địa phương, sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền  giáo dục chính trị tư tưởng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong giai đoạn hiện nay. Thường xuyên nắm chắc và dự báo tình hình; tập trung xây dựng lực lượng vũ trang phường vững mạnh làm nòng cốt cho toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh của địa phương.

Nhân dịp này, UBND phường đã khen thưởng 6 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019.

Nguyễn Thùy – VHTT phường