An ninh - Quốc phòng

Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, trật tự đô thị, an toàn giao thông tại khu vực các bệnh viện trên địa bàn
Ngày đăng 03/11/2020 | 16:28

Ngày 29/10/2020, UBND quận ban hành Văn bản số 1923/UBND-VP chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác đảm bảo ANTT,TTĐT,ATGT tại khu vực các bệnh viện trên địa bàn.

 

Chi tiết Văn bản 1923/UBND-VP: xem tại đây