An ninh - Quốc phòng

Giao ban kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng
Ngày đăng 06/04/2016 | 08:33

Ngày 31/3, quận Ba Đình tổ chức giao ban kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng quý I năm 2016 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2016.

Trong 3 tháng đầu năm, quận Ba Đình đã triển khai toàn diện các kế hoạch trên các lĩnh vực nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung thực hiện tốt có hiệu quả "Năm trật tự văn minh đô thị"; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được triển khai sâu rộng, thiết thực và có hiệu quả. Việc chăm lo, phục vụ tết Nguyên đán Bính Thân được quan tâm thực hiện chu đáo. Thu ngân sách nhà nước đảm bảo dự toán, công tác quản lý thị trường được tăng cường; công tác giải phóng mặt bằng, quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng được chỉ đạo quyết liệt, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân và các cơ quan đơn vị, góp phần xây dựng cảnh quan đô thị "Sáng, xanh, sạch, đẹp".

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Viết Bình - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận đánh giá cao những kết quả về kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng trong 3 tháng đầu năm. Để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội được giao, và yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường trong thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện kiểm tra công vụ, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính nhằm nâng cao trách nhiện của cán bộ, công chức; tiếp tục duy trì thực hiện tốt "Năm trật tự văn minh đô thị".

Phòng VHTT