An ninh - Quốc phòng

Khen thưởng 5 học viên lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh
Ngày đăng 30/04/2016 | 21:38

Chiều 27/4, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự quận tổ chức bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh tháng 4 năm 2016.

Thượng tá Vương Đăng Ninh - Phó Chỉ huy trưởng BCH Quận sự quận, Uỷ viên Hội đồng giáo dục quốc phòng – an ninh đã đến dự.

Lớp tập huấn kiến thức quốc phòng – an ninh đối tượng 4 đã diến ra trong 2 ngày, có 60 học viên tham dự. Trong thời gian học tập và kiểm tra thu hoạch đã có 100% học viên đạt yêu cầu. Kết quả: 05 học viên đạt kết quả xuất sắc được Hội đồng giáo dục quốc phòng, an ninh quận khen thưởng; có 18 học viên đạt giỏi và 42 học viên đạt khá.

Thông qua tập huấn giúp các học viên nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối chính sách quốc phòng, an ninh của Đảng và nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay.

 

                                                                             Tin bài Hà Anh Tuấn – TTBDCT