An ninh - Quốc phòng

Huấn luyện Dân quân tự vệ lần thứ nhất năm 2016
Ngày đăng 08/05/2016 | 18:51

Sáng 05/5, Ban CHQS quận Ba Đình tổ chức khai mạc huấn luyện cho 389 đồng chí Dân quân tự vệ lần thứ nhất năm 2016.

Trong thời gian 15 ngày, lực lượng Dân quân tự vệ (DQTV) được tập trung quán triệt các nội dung cơ bản Pháp luật về DQTV; tình hình nhiệm vụ LLVT Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội năm 2016. Đồng thời, Ban CHQS quận tổ chức huấn luyện điều lệnh đội ngũ; hướng dẫn kỹ thuật chiến đấu của DQTV; kỹ thuật cấp cứu chuyển thương và chiến thuật DQTV…

Thông qua huấn luyện giúp chiến sĩ Dân quân tự vệ nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, xử lý linh hoạt và có hiệu quả trong mọi tình huống.

Hải Yến