|
08/07/2021 - 49 Lượt xem
Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường, đang tiếp tục lây lan nhanh sang một số địa phương lân cận, cần sớm có các giải pháp hành động...
08/07/2021 - 66 Lượt xem
Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác phòng ngừa, ứng phó, ngăn chặn sự gia tăng của tình trạng bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn quận,  UBND quận Ba Đình ban hành Kế hoạch...
08/07/2021 - 74 Lượt xem
Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn quận, UBND quận Ba Đình ban hành Kế hoạch số 197/KH-UBND về việc khắc phục tồn tại, xử lý vi phạm...
08/07/2021 - 65 Lượt xem
Thực hiện chỉ đạo của Thành phố về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng,...
08/07/2021 - 78 Lượt xem
Ngày 23/6, Quận ủy Ba Đình ban hành Thông báo số 375-TB/QU về kết luận của Thường trực Quận ủy về công tác đảm bảo an ninh trật tự, quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn phường Phúc Xá và...
08/07/2021 - 47 Lượt xem
Nhằm tăng cường công tác quản lý, phòng tránh các sự cố gây mất an toàn về điện, đảm bảo việc sử dụng điện an toàn trong nhân dân, UBND quận Ba Đình đã ban hành công văn số 1373/UBND-KT về việc...
07/07/2021 - 69 Lượt xem
Ngày 7/7, UBND Thành phố ban hành Công điện số 13/CĐ-UBND về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình, diễn biến mới của dịch bệnh.
03/07/2021 - 77 Lượt xem
Ngày 2/7, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Văn bản số 2095/UBND-KGVX về việc tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19 theo...
02/07/2021 - 135 Lượt xem
Ngày 28/6, UBND quận Ba Đình ban hành công văn số 1323/UBND-QLĐT về việc xử lý đối với các công trình vi phạm quy định về PCCC và tăng cường đảm bảo công tác PCCC&CNCH trên địa bàn. Theo đó,...
02/07/2021 - 61 Lượt xem
Ngày 25/6, UBND quận Ba Đình đã ban hành văn bản số 1037/UBND-VP về việc tiếp tục duy trì thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.
content:

content:

Thư viện hình ảnh