|
09/07/2021 - 85 Lượt xem
Ngày 9/7, Ủy ban nhân dân quận Ba Đình đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác PCCC&CNCH 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; Sơ kết thực hiện “Kế hoạch số...
08/07/2021 - 185 Lượt xem
Ngày 08/7, UBND quận Ba Đình ban hành Công văn số 1396/UBND-VP về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng để chủ động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố theo Văn bản số 2149/UBND-KGVX...
08/07/2021 - 77 Lượt xem
Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường, đang tiếp tục lây lan nhanh sang một số địa phương lân cận, cần sớm có các giải pháp hành động...
08/07/2021 - 97 Lượt xem
Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác phòng ngừa, ứng phó, ngăn chặn sự gia tăng của tình trạng bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn quận,  UBND quận Ba Đình ban hành Kế hoạch...
08/07/2021 - 113 Lượt xem
Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn quận, UBND quận Ba Đình ban hành Kế hoạch số 197/KH-UBND về việc khắc phục tồn tại, xử lý vi phạm...
08/07/2021 - 103 Lượt xem
Thực hiện chỉ đạo của Thành phố về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng,...
08/07/2021 - 105 Lượt xem
Ngày 23/6, Quận ủy Ba Đình ban hành Thông báo số 375-TB/QU về kết luận của Thường trực Quận ủy về công tác đảm bảo an ninh trật tự, quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn phường Phúc Xá và...
08/07/2021 - 72 Lượt xem
Nhằm tăng cường công tác quản lý, phòng tránh các sự cố gây mất an toàn về điện, đảm bảo việc sử dụng điện an toàn trong nhân dân, UBND quận Ba Đình đã ban hành công văn số 1373/UBND-KT về việc...
07/07/2021 - 101 Lượt xem
Ngày 7/7, UBND Thành phố ban hành Công điện số 13/CĐ-UBND về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình, diễn biến mới của dịch bệnh.
03/07/2021 - 119 Lượt xem
Ngày 2/7, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Văn bản số 2095/UBND-KGVX về việc tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19 theo...
content:

content:

Thư viện hình ảnh