AN TOÀN THỰC PHẨM

Ba Đình thực tốt công tác bảo đảm an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm 2019
Ngày đăng 21/07/2019 | 09:30

Theo thống kê trên địa bàn quận Ba Đình, tổng số cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống là 2.587 cơ sở (Phòng Kinh tế quản lý 786 cơ sở; Phòng Y tế quản lý 1.801 cơ sở). Trong 6 tháng đầu năm 2019, UBND quận ban hành 05 Quyết định, 13 Kế hoạch, 01 văn bản chỉ đạo về công tác ATTP và tổ chức triển khai đến các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị và UBND 14 phường trên địa bàn. Ban chỉ đạo quận đã chỉ đạo UBND 14 phường và Ban quản lý các chợ đã xây dựng và triển khai kế hoạch phục vụ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán trên địa bàn; hàng hoá phải đảm bảo về chất lượng, nguồn gốc thực phẩm, vệ sinh ATTP, niêm yết công khai, bán theo giá niêm yết. Tổ chức giao ban thường xuyên giữa Ban chỉ đạo ATTP quận và các đơn vị.

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra cơ sở chế biến thực phẩm

Qua đó, công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn quận ngày càng được nâng cao; tình hình đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực; ý thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người tiêu dùng đã được nâng lên rõ rệt; nhiều cơ sở đã đạt được các tiêu chí an toàn thực phẩm và được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; các cơ sở kinh doanh thực phẩm đã cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm.

Phường Phúc Xá tổ chức tập huấn kiến thức VSATTP cho các hộ kinh doanh

Đặc biệt thời gian qua, quận Ba Đình đã đẩy mạnh công tác truyền thông bằng nhiều hình thức và có các đợt cao điểm trong các dịp Tết Nguyên đán, Tháng hành động vì an toàn thực phẩm… Với nội dung tuyên truyền phong phú thông qua các phương tiện thông tin truyền thông, băng rôn, khẩu hiệu, từng bước nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, đồng thời nâng cao nhận thức của người tiêu dùng biết chọn thực phẩm sạch, an toàn. Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm từ quận đến các phường đã hoạt động tích cực, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, ngành, đoàn thể trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm và công tác kiểm tra. Kết quả đã tổ chức 10 lớp truyền thông cộng đồng cho các ban ngành, đoàn thể, người tiêu dùng về ATVSTP; 17 lớp tập huấn cho người kinh doanh, chế biến ATTP; Viết 168 bài tuyên truyền, cấp phát 5.650 tờ rơi tuyên truyền; Tổ chức tập huấn công tác quản lý VSATTP cho cán bộ y tế, cộng tác viên, cán bộ ban chỉ đạo ATTP 14 phường.

Đánh giá kết quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm, công tác thanh kiểm tra an toàn thực phẩm được quận Ba Đình đặc biệt chú trọng. Đoàn kiểm tra quận Ba Đình đã thực hiện kiểm tra 1.208 cơ sở. Trong đó, đoàn kiểm tra liên ngành phòng chống dịch bệnh và an toàn thực phẩm quận kiểm tra tại 57 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; xử phạt 01 cơ sở 4 triệu đồng. Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp và công thương kiểm tra 850 cơ sở kinh doanh trên địa bàn 14 phường, 2 chợ. Còn tại các phường, duy trì thường xuyên 14 đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra 425 cơ sở và 7 chợ tạm. Qua đó, xử phạt vi phạm hành chính 39 cơ sở, tổng tiền phạt 61,4 triệu đồng.

Phát huy kết quả đạt được, 6 tháng cuối năm 2019, quận Ba Đình tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ giải pháp. Trong đó, quận tiếp tục tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩn, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trên địa bàn. Thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, xác nhận kiến thực về an toàn thực phẩm, ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm cho tổ chức, cá nhân theo quy định và phân cấp... Bên cạnh đó, quận Ba Đình tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, thông tin kịp thời về thực trạng an toàn thực phẩm, khuyến khích cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, công khai các cơ sở vi phạm trên phương tiện thông tin đại chúng. Tổ chức chiến dịch truyền thông sâu rộng để nâng cao ý thức toàn xã hội về an toàn thực phẩm như không sản xuất, phân phối, tiêu thụ, tẩy chay, tố giác các cơ sở sản xuất, tiêu thụ thực phẩm không an toàn. Đồng thời, yêu cầu các cơ sở công khai giấy chứng nhận an toàn thực phẩm và nguồn gốc thực phẩm, danh sách cơ sở cung cấp nguyên liệu thực phẩm. Hướng dẫn thực hiện tiêu chí an toàn thực phẩm, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố và tiêu chí an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể...

Toàn văn Báo cáo Kết quả công tác đảm bảo an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 của quận Ba Đình: xem tại đây.

Phòng VHTT