AN TOÀN THỰC PHẨM

Bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm
Ngày đăng 12/08/2019 | 13:38

Bảo đảm chất lượng vệ sinh, an toàn thực phẩm (ATTP) giữ vị trí quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ sức khỏe nhân dân, góp phần giảm tỷ lệ mắc bệnh, duy trì và phát triển nòi giống, tăng cường sức lao động, học tập, thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế, văn hóa xã hội và thể hiện nếp sống văn minh.

Được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Quận ủy, HĐND quận, các sở, ban, ngành của Thành phố, công tác phối hợp trong triển khai thực hiện đảm bảo ATTP ngày càng được quan tâm. Các cấp ủy đảng đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, đoàn thể triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác ATTP trong tình hình mới. Ban chỉ đạo ATTP 14 phường đã hoạt động tích cực, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về ATTP và công tác kiểm tra.

Ban Chỉ đạo quận đã chỉ đạo UBND 14 phường và Ban quản lý các chợ xây dựng và triển khai kế hoạch phục vụ nhân dân, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng hóa lưu thông trên thị trường, hàng hóa phải đảm bảo về chất lượng, nguồn gốc thực phẩm, VSATTP, niêm yết giá công khai, bán theo giá niêm yết.

Hoạt động tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, phù hợp với từng địa bàn, lồng ghép phổ biến các quy định của pháp luật về ATTP. Quận đã tổ chức 10 lớp truyền thông cộng đồng cho các ban, ngành, đoàn thể, người tiêu dùng về VSATTP với tổng số 740 người; tổ chức 17 lớp tập huấn cho người kinh doanh, chế biến thực phẩm với tổng số 1080 người tham gia; tập huấn công tác quản lý VSATTP cho cán bộ y tế, cộng tác viên, cán bộ Ban chỉ đạo ATTP 14 phường.

Để tăng cường công tác đảm bảo ATTP, quận đã tổ chức 16 đoàn kiểm tra, trong đó 02 đoàn cấp quận, 14 đoàn cấp phường. Đoàn kiểm tra cấp quận đã thực hiện kiểm tra đánh giá kết quả triển khai kế hoạch hoạt động ATTP tại các phường và Ban quản lý chợ; tiến hành kiểm tra 1208 cơ sở; giám sát tại các cơ sở theo phân cấp với 559 lượt/ 559 cơ sở, trong đó 486/ 559 cơ sở đạt tiêu chuẩn VSATTP, đạt 87%. Triển khai các hoạt động nhằm duy trì kết quả thực hiện “Duy trì mô hình điểm về an toàn thực phẩm Quán Thánh năm 2019”, “Duy trì mô hình điểm kiểm soát thức ăn đường phố tuyến phố Núi Trúc thuộc phường Giảng Võ, Kim Mã, quận Ba Đình năm 2019”.

Trung tâm Y tế quận đã phối hợp với Ban chỉ đạo ATTP quận và 14 phường tổ chức khám sức khỏe cho người kinh doanh dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố trên địa bàn. Trong 6 qua, đã tổ chức khám sức khỏe cho 1674 người tham gia sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, không để xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào trên địa bàn.

Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo quận và phường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức; triển khai hệ thống cảnh báo nhanh sự cố về ATTP, chủ động phòng chống ngộ độc thực phẩm; tiếp tục tổ chức kiểm tra, kiểm soát thị trường; duy trì và nâng cao chất lượng các mô hình điểm về ATTP tại các tuyến phố; triển khai thí điểm thanh tra chuyên ngành ATTP trên địa bàn quận,...

                                                                            Phòng VHTT