AN TOÀN THỰC PHẨM

Tăng cường quản lý và kiểm soát việc kinh doanh, tiêu thụ trái phép động vật hoang dã
Ngày đăng 17/03/2020 | 18:51

Nhằm chủ động phòng ngừa dịch bệnh và việc kinh doanh, tiêu thụ trái phép động vật hoang dã, UBND quận Ba Đình đã có văn bản số 380/UBND-KT ngày 17/3/2020 về việc tăng cường quản lý và kiểm soát việc kinh doanh, tiêu thụ trái phép động vật hoang dã.

Theo đó, UBND quận yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nội dung phối hợp trong công tác quản lý và kiểm soát nuôi nhốt, buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã tại văn bản số 356/UBND-KT-CNTY ngày 12/3/2020. Tăng cường phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh động vật trên địa bàn quận.

Các lực lượng chức năng quận cũng cần tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên các cơ sở kinh doanh, nhà hàng, ngăn chặn hoạt động buôn bán động vật hoang dã tại các chợ tự phát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ các loài động vật hoang dã. Bên cạnh đó, thực hiện tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng, loa phát thanh để nâng cao nhận thức cho người dân về việc không buôn bán, tiêu thụ trái phép động vật hoang dã, các mối nguy lây nhiễm dịch bệnh từ việc tiêu thụ, tiếp xúc với động vật hoang dã.

UBND quận giao Phòng Kinh tế chủ trì đoàn kiểm tra liên ngành tăng cường kiểm tra công tác quản lý nhà nước của UBND các phường, hoạt động quản lý tại các Ban quản lý chợ trong việc kinh doanh động vật và sản phẩm động vật. Phòng Y tế chủ trì các đoàn kiểm tra ATTP quận, tăng cường thanh tra, kiểm tra các nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn uống thuộc cấp quản lý, xử lý nghiêm các trường hợp nuôi nhốt, sử dụng động vật hoang dã, sản phẩm động vật hoang dã không được phép làm nguyên liệu chế biến thực phẩm.

UBND 14 phường tổ chức tuyên truyền tới người dân các nội dung: Không buôn bán, nuôi nhốt, tiêu thụ trái phép các loài động vật hoang dã. Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc xác minh thông tin, kiểm tra, xử lý vi phạm trên địa bàn phường.

Phòng Văn hoá và Thông tin