AN TOÀN THỰC PHẨM

Duy trì tuyến phố dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố đảm bảo ATTP có kiểm soát
Ngày đăng 14/04/2020 | 11:00

Đây là mục tiêu quan trọng trong Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 10/4/2020 của UBND quận Ba Đình về duy trì tuyến phố dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố Văn Cao, phường Liễu Giai, đảm bảo ATTP có kiểm soát năm 2020.

Theo đó, UBND quận Ba Đình đặt chỉ tiêu 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố tại tuyến phố được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP/ ký cam kết đảm bảo ATTP theo quy định. Các cơ sở niêm yết công khai giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP/Bản cam kết đảm bảo ATTP, địa chỉ nguồn gốc nguyên liệu chế biến thực phẩm tại khu vực khách hàng ăn uống.

Bên cạnh đó, đảm bảo 90% cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố có kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu, chế biến thực phẩm và các cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm thực phẩm cung cấp cho tuyến phố. 100% các cơ sở KDDV ăn uống, thức ăn đường phố được kiểm tra, giám sát theo quy định, trên 88% đạt 10 tiêu chí ATTP. 100% tuyến phố dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố có kiểm soát đảm bảo mỹ quan đô thị, kịp thời thu dọn giấy, thức ăn thừa trên bàn, nền nhà. Không để tình trạng bán hàng rong, bán hàng tại vỉa hè không đúng nơi quy định. Đặc biệt không để xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn.

Kế hoạch nêu rõ cơ sở KDDV ăn uống gồm nhà nhà hàng, cửa hàng ăn uống, cửa hàng quầy hàng kinh doanh thức ăn ngay, thực phẩm chín; cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố gồm kinh doanh thực phẩm, thức ăn, đồ uống để ăn ngay, uống ngay; cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, thực phẩm cung cấp nguồn nghuyên liệu chế biến thực phẩm. Cán bộ, công chức làm công tác quản lý ATTP cấp quận, phường; người chế biến kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố và người tiêu dùng thực phẩm là đối tượng thuộc Kế hoạch này.

Về công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành, UBND quận giao Ban chỉ đạo công tác ATTP quận, phường Liễu Giai tổ chức giao ban định kỳ đánh giá tiến độ triển khai và các nhiệm vụ tiếp theo. Rà soát, thống kê quản lý cơ sở KDDV ăn uống, thức ăn đường phố theo từng ngành hàng, mặt hàng thực phẩm. Thành lập đoàn kiểm tra, giám sát tuyến quận, phường và tổ chức giám sát tư vấn về ATTP (01 tổ). Kiểm tra, giám sát tiến độ triển khai hoạt động hằng tháng, hằng quý đối với tuyến phố dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố đảm bảo ATTP có kiểm soát.

Công tác thông tin, tuyên truyền và giáo dục đảm bảo ATTP cũng cần được chú trọng. Theo đó, các lực lượng chức năng sẽ tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức thực hành cho người tiêu dùng, người kinh doanh dịch vụ ăn uống bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như tuyên truyền trực tiếp, tờ rơi, pano, áp phích, bảng tin, lồng ghép các hội nghị của phường. Viết bài tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của duy trì tuyến phố dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố đảm bảo ATTP có kiểm soát. Nêu thực trạng về công tác đảm bảo tại tuyến phố, biểu dương các cơ sở chấp hành các quy định về ATTP, phê phán các cơ sở không đảm bảo ATTP.

UBND quận Ba Đình cũng yêu cầu tăng cường bồi dưỡng chuyên môn về ATTP và công tác cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP/ký cam kết đảm bảo ATTP, xác nhận kiến thức ATTP, tổ chức khám sức khoẻ cho người KDDV ăn uống, thức ăn đường phố. Tập huấn nâng cao kiến thức, thực hành cho chủ cơ sở và người trực tiếp tham gia chế biến thực phẩm về các văn bản quản lý ATTP, tiêu chí ATTP, kiểm soát nguồn nguyên liệu chế biến thực phẩm và khám sức khoẻ cho người chế biến kinh doanh theo quy định.

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện tối thiểu 4 lần/cơ sở/năm. Chủ tịch/ Phó Chủ tịch UBND phường trong quận tham gia kiểm tra hàng tuần, hàng tháng theo chỉ đạo của UBND Thành phố. Các nội dung kiểm tra, giám sát cần tập trung vào việc kiểm sát, truy suất nguồn gốc thực phẩm đặc biệt chú trọng thực phẩm tươi sống, thực phẩm bán tại chỗ. Thực hiện theo 10 tiêu chí như không để giấy ăn, thức ăn thừa trên bàn, nền nhà, thức ăn được bày bán trong tủ kính…Thực hành vệ sinh cá nhân của người trực tiếp tham gia chế biến thực phẩm, xét nghiệm nhanh nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm và lấy mẫu gửi xét nghiệm khi cần thiết.

Phòng Văn hoá và Thông tin