BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

Tài liệu triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Ủy ban cầu cử Quận Ba Đình

Ngày đăng 22/03/2021 | 10:00 AM
Kế hoạch số 10-KH/QU ngày 16/10/2020 của Ban Thường vụ quận ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ...

Tài liệu triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 09/03/2021 | 03:05 PM
Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 10/0/2020 của Thành ủy Hà Nội về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân...

Danh mục tài liệu tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 05/03/2021 | 10:14 AM
Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân...

Thông báo về mẫu hồ sơ, địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND quận Ba Đình, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày đăng 19/02/2021 | 06:03 AM
Thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các...

QUẬN BA ĐÌNH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

Ngày đăng 01/02/2021 | 01:27 AM
Ngày 28/01/2021, Ủy ban bầu cử quận Ba Đình tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Các quận Ba Đình, Cầu Giấy quán triệt, triển khai công tác bầu cử

Ngày đăng 29/01/2021 | 12:14 AM
Sáng 28-1, Quận ủy Ba Đình tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Phường Ngọc Khánh tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến Luật Bầu cử

Ngày đăng 10/11/2020 | 09:24 AM
Sáng 06/11, UBND phường Ngọc Khánh phối hợp với Hội Luật gia thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, Luật tổ chức chính quyền địa phương.