Danh sách các tập thể và cá nhân được các cấp khen thưởng trong phong trào thi đua yêu nước quận Ba Đình năm 2023.

content:

DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN UBND QUẬN TRÌNH VÀ

ĐƯỢC CÁC CẤP KHEN THƯỞNG THÀNH TÍCH NĂM 2023

  1. TẬP THỂ ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT

- Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Trúc Bạch

  1. TẬP THỂ ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ

- Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Quán Thánh

C.  TẬP THỂ ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA

1. Ban Dân vận Quận uỷ Ba Đình

2. Ban Tuyên giáo Quận uỷ Ba Đình

3. Văn phòng Quận uỷ Ba Đình

4. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Ba Đình

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Ba Đình

6. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Nguyễn Trung Trực

D. TẬP THỂ ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

1. Ban Tổ chức Quận uỷ Ba Đình

2. Phòng Văn hoá và Thông tin quận Ba Đình

3. Hội Đông y quận Ba Đình

E. TẬP THỂ ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC

1. Ban Dân vận Quận uỷ Ba Đình

2. Văn phòng Quận uỷ Ba Đình

3. Hội Cựu chiến binh quận Ba Đình

4. Hội LHPN quận Ba Đình

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Ba Đình

6. UBND phường Ngọc Khánh

7. UBND phường Giảng Võ

8. UBND phường Thành Công

9. UBND phường Kim Mã

10. UBND phường Quán Thánh

11. UBND phường Trúc Bạch

12. UBND phường Điện Biên

13. UBND phường Ngọc Hà

14. UBND phường Cống Vị

15. UBND phường Liễu Giai

16. UBND phường Nguyễn Trung Trực

17. UBND phường Phúc Xá

18. UBND phường Vĩnh Phúc

F. CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN

1. Ông Nguyễn Công Thành - Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận Ba Đình

2. Ông Tạ Nam Chiến - Chủ tịch UBND quận Ba Đình

3. Ông Nguyễn Trung Dũng - Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình

4. Ông Cồ Như Dũng - Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình

G. TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC CHỦ TỊCH UBND QUẬN KHEN THƯỞNG

I. 49 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Điện Biên

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Kim Mã

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Quán Thánh

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Vĩnh Phúc

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Ngọc Khánh

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Trúc Bạch

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Cống Vị

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Ngọc Hà

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Giảng Võ

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Nguyễn Trung Trực

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Thành Công

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Phúc Xá

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Liễu Giai

Ban Tuyên giáo Quận uỷ Ba Đình

Ban Dân vận Quận uỷ Ba Đình

Ban Tổ chức Quận uỷ Ba Đình

Uỷ ban kiểm tra Quận uỷ Ba Đình

Văn phòng Quận uỷ Ba Đình

Trung tâm Chính trị quận Ba Đình

Đảng ủy khối doanh nghiệp quận Ba Đình

Liên đoàn Lao động quận Ba Đình

Hội Cựu chiến binh quận Ba Đình

Hội Liên hiệp phụ nữ quận Ba Đình

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Ba Đình

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Ba Đình

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận Ba Đình

Phòng Nội vụ quận Ba Đình

Phòng Quản lý đô thị quận Ba Đình 

Phòng Kinh tế quận Ba Đình

Phòng Tư pháp quận Ba Đình

Phòng Y tế quận Ba Đình

Văn phòng HĐND và UBND quận Ba Đình

Phòng Văn hoá và Thông tin quận Ba Đình

Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Ba Đình

Thanh tra quận Ba Đình

Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Ba Đình

Ban quản lý Chợ số 3

Trung tâm Văn hoá Thông tin và Thể thao Ba Đình

Ban quản lý Chợ số 2

Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng Ba Đình

Ban quản lý Chợ Long Biên

Hội Chữ thập đỏ quận Ba Đình

Hội Đông y quận Ba Đình

Hội Luật gia quận Ba Đình

Ban đại diện Hội Người cao tuổi quận Ba Đình

Hội Người khuyết tật quận Ba Đình

Hội Người mù quận Ba Đình

Hội Cựu thanh niên xung phong quận Ba Đình

Hội nạn nhân chất độc màu da cam/Điôxin quận Ba Đình

II. 03 tập thể có thành tích xuất sắc

1

Công an quận Ba Đình

2

Ban Chỉ huy quân sự quận Ba Đình

3

Chi cục thuế quận Ba Đình

III. 14 tập thể có thành tích phối hợp tốt trong phong trào thi đua

1

Trung tâm Y tế quận Ba Đình

2

Kho bạc nhà nước Ba Đình

3

Đội quản lý thị trường Số 3

4

Chi cục Thống kê quận Ba Đình

5

Bảo hiểm xã hội quận Ba Đình

6

Toà án nhân dân quận Ba Đình

7

Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình

8

Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội - Chi nhánh Ba Đình

9

Phòng Giao dịnh Ngân hàng chính sách xã hội Ba Đình

10

Công ty Điện lực Ba Đình

11

Xí nghiệp kinh doanh nước sạch Ba Đình

12

Đội Thanh tra giao thông vận tải Ba Đình

13

Chi cục Thi hành án dân sự quận Ba Đình

14

Trạm Chăn nuôi và Thú y quận Ba Đình

IV. 103 đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”

Ông

Hoàng Minh Dũng Tiến

Bí thư Quận ủy Ba Đình

Ông

Nguyễn Công Thành

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Ba Đình

Nguyễn Quế Anh

Chánh Văn phòng Quận ủy Ba Đình

Nguyễn Mai Phương

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Quận ủy Ba Đình

Đỗ Thu Phương

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Quận ủy Ba Đình

Nguyễn Thị Thúy

Phó trưởng Ban Dân vận Quận ủy Ba Đình

Lưu Thị Kim Hiền

Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị quận Ba Đình

Cao Thị Quế Hương

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Ba Đình

Ông

Nguyễn Minh Châu

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận Ba Đình

Đinh Thị Phương Liên

Chủ tịch Hội LHPN quận Ba Đình

Ông

Tạ Nam Chiến

Chủ tịch UBND quận Ba Đình

Ông

Nguyễn Trung Dũng

Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình

Ông

Cồ Như Dũng

Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình

Ông

Hoàng Ngọc Sáu

Phó Chủ tịch HĐND quận Ba Đình

Nguyễn Thúy Mai

Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND quận Ba Đình

Ông

Tạ Ngọc Sơn

Phó trưởng Ban Pháp chế, HĐND quận Ba Đình

Ông

Phan Hữu Luật

Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Ba Đình

Lê Thị Khanh

Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin quận Ba Đình

Ông

Vũ Phương Đông

Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch quận Ba Đình

Ông

Nguyễn Cương Quyết

Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Ba Đình

Ông

Lã Ngọc Sang

Trưởng phòng Y tế quận Ba Đình

Ông

Nguyễn Mạnh Cường

Trưởng phòng Nội vụ quận Ba Đình

Ông

Nguyễn Tiến Dũng

Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Ba Đình

Ông

Lê Trí Dũng

Phó giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng quận Ba Đình

Trần Thị Loan

Phó trưởng Ban quản lý Chợ Long Biên

Ông

Đào Khánh Duy

Phó trưởng Ban quản lý Chợ Long Biên

Ngô Thị Thúy Lan

Phó bí thư Thường trực Đảng ủy phường Vĩnh Phúc

Hứa Thị Minh Hồng

Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Trung Trực

Nguyễn Thị Thùy Linh

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nguyễn Trung Trực

Ông

Nguyễn Ngọc Chiến

Chủ tịch UBND phường Giảng Võ

Ông

Nguyễn Viết Dũng

Phó bí thư Thường trực Đảng uỷ phường Điện Biên

Nguyễn Thị Minh Khuê

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ VN phường Thành Công

Đặng Thị Hồng

Phó Chủ tịch UBND phường Thành Công

Ông

Ngô Ngọc Điển

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Phúc Xá

Nguyễn Thị Vượng

Bí thư Đảng ủy phường Ngọc Khánh

Ông

Trần Nguyễn Đạt

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Ngọc Hà

Ông

Nguyễn Dân Huy

Chủ tịch UBND phường Trúc Bạch

Ông

Phạm Ngọc Đức

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN phường Trúc Bạch

Đoàn Kim Thanh

Phó Chủ tịch UBND phường Quán Thánh

Ông

Lương Tuấn Dũng

Bí thư Đảng ủy phường Kim Mã

Ông

Phan Hùng Nam

Chủ tịch UBND phường Cống Vị

Ông

Nguyễn Hải Hà

Phó Chủ tịch UBND phường Cống Vị

Chu Thanh Loan

Phó Chủ tịch UBND phường Cống Vị

Đinh Thị Huyền Trang

Chuyên viên Ban Tổ chức Quận ủy Ba Đình

Ông

Trần Hữu Ba

Chuyên viên Ban Tuyên giáo Quận ủy Ba Đình

Lê Hà My

Chuyên viên Văn phòng Quận ủy Ba Đình

Phạm Thị Kim Dung

Ủy viên Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Ba Đình

Trịnh Thị Thương Thương

Chuyên viên Phòng Kinh tế quận Ba Đình

Nguyễn Thùy Hương

Chuyên viên Phòng Quản lý đô thị quận Ba Đình

Ông

Trần Duy Anh

Chuyên viên Phòng Quản lý đô thị quận Ba Đình

Nguyễn Thị Thủy

Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Ba Đình

Trần Thị Minh Nguyệt

Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Ba Đình

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Chuyên viên Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Ba Đình

Nguyễn Thị Tuyết

Chuyên viên Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Ba Đình

Ông

Giang Minh Hưởng

Chuyên viên Phòng Nội vụ quận Ba Đình

Lê Hải Yến

Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Ba Đình

Lê Thị Ánh Tuyết

Chuyên viên Phòng Tư pháp quận Ba Đình

Nguyễn Vũ Phương Linh

Thanh tra viên Thanh tra quận Ba Đình

Ông

Trần Xuân Tùng

Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND quận Ba Đình

Nguyễn Thị Minh

Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND quận Ba Đình

Nguyễn Thu Hà

Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND quận Ba Đình

Ông

Nguyễn Phi Long

Cán bộ Văn phòng HĐND và UBND quận Ba Đình

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Chuyên viên Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Ba Đình

Đinh Thị Thùy Trang

Chuyên viên Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Ba Đình

Ông

Nguyễn Ngọc Anh

Chuyên viên Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Ba Đình

Ông

Bùi Quang Chiến

Chuyên viên Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Ba Đình

Ông

Nguyễn Đắc Thắng

Chuyên viên Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Ba Đình

Ông

Ngô Trọng Khánh

Chuyên viên Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Ba Đình

Ông

Phạm Tuấn Bình

Tổ trưởng Tổ Hành chính - Tổng hợp Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Ba Đình

Nguyễn Hoa Huệ

Kế toán Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Ba Đình

Ông

Bùi Xuân Mây

Tổ trưởng Tổ TDTT, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Ba Đình

Nguyễn Việt Chinh

Công chức Văn hoá - Xã hội phường Vĩnh Phúc

Nguyễn Thị Lượng

Công chức Văn hoá - Xã hội phường Vĩnh Phúc

Vũ Thị Hằng

Công chức Văn phòng - Thống kê phường Nguyễn Trung Trực

Nguyễn Thị Thanh Hiền

Công chức Văn phòng - Thống kê phường Nguyễn Trung Trực

Phạm Thị Hạnh

Công chức Văn phòng - Thống kê phường Giảng Võ

Đỗ Thị Mai Hương

Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Giảng Võ

Nghiêm Hằng Nga

Công chức Văn phòng - Thống kê phường Đội Cấn

Lưu Mỹ Ngọc

Công chức Tài chính - Kế toán phường Đội Cấn

Đào Thị Liên

Công chức Văn phòng - Thống kê phường Đội Cấn

Hồ Phương Ngọc

Công chức Văn hóa - Xã hội phường Đội Cấn

Nguyễn Thị Thúy

Công chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị phường Đội Cấn

Nguyễn Kim Lan

Công chức Tài chính - Kế toán phường Điện Biên

Hoàng Thanh Tuyền

Công chức Tài chính - Kế toán phường Thành Công

Lê Mai Anh

Công chức Tài chính - Kế toán phường Phúc Xá

Nguyễn Thị Minh Hiền

Công chức Văn phòng - Thống kê phường Ngọc Hà

Ông

Đặng Văn Dương

Công chức Văn hóa - Xã hội phường Ngọc Hà

Ông

Nguyễn Tiến Trung

Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Ngọc Khánh

Ông

Vương Văn Ninh

Công chức Địa chính - Xây dựng phường Ngọc Khánh

Bùi Thị Thanh Hằng

Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Liễu Giai

Nguyễn Thị Thu Trang

Công chức Văn hoá - Xã hội phường Liễu Giai

Nghiêm Thuý Trang

Chủ tịch Hôi LHPN phường Liễu Giai

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Chủ tịch Hội LHPN phường Trúc Bạch

Đào Lan Phương

Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Trúc Bạch

Nguyễn Thị Hải Yến

Công chức Văn phòng - Thống kê phường Trúc Bạch

Nguyễn Thị Bảo Yến

Công chức Văn phòng - Thống kê phường Quán Thánh

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Quán Thánh

Ông

Đỗ Văn Hải  

Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Kim Mã

Ông

Bùi Văn Long

Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Kim Mã

Nguyễn Thị Huyền Trang

Công chức Tài chính - Kế toán phường Cống Vị

Đinh Thị Thanh Hà

Công chức Văn phòng - Thống kê phường Cống Vị

Ông

Nguyễn Ngọc Quân

Công chức Văn hoá - Xã hội phường Cống Vị

Trần Thị Vân Anh

Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ quận Ba Đình

V. 428 cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến

Ông

Tống Học Nghĩa

Trưởng ban Tổ chức Quận ủy Ba Đình

Ông

Nguyễn Phú Quốc

Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Quận ủy Ba Đình

Phạm Thị Hồng Hạnh

Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị quận Ba Đình

Nguyễn Thị Minh Hồng

Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Ba Đình

Ông

Trần Duy Hưng

Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban kiểm tra Quận ủy Ba Đình

Ông

Đinh Xuân Hải

Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp quận Ba Đình

Ông

Nguyễn Thái Hoàng

Phó Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Ba Đình

Hoàng Việt Nga

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Ba Đình

Ông

Vũ Hồng Long

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Ba Đình

Nguyễn Thị Thu Thủy

Phó Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Ba Đình

Ông

Nguyễn Mạnh Hùng

Phó Chánh Văn phòng Quận ủy Ba Đình

Hoàng Thị Minh Thu

Phó Chánh Văn phòng Quận ủy Ba Đình

Ông

Vũ Minh Tú

Phó Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp quận Ba Đình

Đỗ Thị Duy Nhiên

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Ba Đình

Ông

Nguyễn Đức Vinh

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Ba Đình

Ông

Nguyễn Văn Lâm

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận Ba Đình

Nguyễn Tuyết Trinh

Phó Chủ tịch Hội LHPN quận Ba Đình

Nguyễn Thị Thanh Phượng

Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Ba Đình

Phạm Thu Phương

Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Ba Đình

Phạm Thị Diễm

Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình

Ông

Nguyễn Xuân Trọng

Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND quận Ba Đình

Đặng Thị Mai Hương

Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND quận Ba Đình

Ông

Nguyễn Anh Dũng

Chánh Văn phòng HĐND và UBND quận Ba Đình

Nguyễn Thị Tuyết Thanh

Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND quận Ba Đình

Ông

Nguyễn Mạnh Hùng

Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND quận Ba Đình

Ông

Đỗ Hà Thanh

Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Ba Đình

Ông

Lương Xuân Dương

Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch quận Ba Đình

Đào Thị Hòa

Phó Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Ba Đình

Lê Thị Định

Phó Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Ba Đình

Trần Thị Vinh

Phó Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin quận Ba Đình

Ông

Nguyễn Thanh Tùng

Phó Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin quận Ba Đình

Ông

Ngô Minh Tuấn

Trưởng phòng Kinh tế quận Ba Đình

Nguyễn Kim Anh

Phó Trưởng phòng Kinh tế quận Ba Đình

Ông

Đinh Tuấn Hải

Chánh Thanh tra quận Ba Đình

Ông

Nguyễn Ngọc Tân

Phó Chánh Thanh tra quận Ba Đình

Ông

Đỗ Đắc Khánh

Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Ba Đình

Ông

Phạm Thanh Hà

Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Ba Đình

Hoàng Thu Hương

Phó Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Ba Đình

Ông

Hoa Anh Dũng

Phó Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Ba Đình

Ông

Lưu Quang Vũ

Phó trưởng Phòng Nội vụ quận Ba Đình

Ông

Trần Phương Anh

Phó Đội trưởng Đội quản lý TTXD đô thị quận Ba Đình

Lê Thị Thu Hà

Trưởng phòng Tư pháp quận Ba Đình

Ông

Phùng Việt Dũng

Phó trưởng Phòng Tư pháp quận Ba Đình

Ông

Ngô Thiện Nguyễn

Phó trưởng Phòng Y tế quận Ba Đình

Ông

Nguyễn Gia Hưng

Phó giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Ba Đình

Ông

Nguyễn Mạnh Cường

Phó giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Ba Đình

Lại Thúy Quỳnh

Phó giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Ba Đình

Trần Song Hà

Trưởng Ban quản lý Chợ số 3

Ông

Hoàng Đình Thanh

Trưởng Ban quản lý Chợ số 2

Ông

Hà Anh Tuấn

Nguyên Phó Trưởng Ban quản lý Chợ số 2

Ông

Nguyễn Chí Trung

Phó Trưởng Ban quản lý Chợ số 2

Ông

Vũ Quốc Hưng

Trưởng Ban quản lý chợ Long Biên

Ông

Phạm Minh Hoàng

Phó giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng quận Ba Đình

Phạm Thị Thu Hường

Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Phúc

Ông

Đoàn Trung Chiến

Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phúc

Cao Thị Thủy

Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phúc

Ông

Đinh Quang Thắng

Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Trung Trực

Trần Thanh Thủy

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Nguyễn Trung Trực

Ông

Lê Tất Thành

Chủ tịch UBND phường Nguyễn Trung Trực

Vũ Thị Thêu

Bí thư Đảng uỷ phường Giảng Võ

Phạm Thị Hòa

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Giảng Võ

Ông

Nguyễn Đắc Phong

Phó chủ tịch UBND phường Giảng Võ

Lê Thị Hường

Phó Chủ tịch UBND phường Giảng Võ

Ông

Chu Xuân Thịnh

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Giảng Võ

Nguyễn Thị Thùy Dung

Phó Chủ tịch UBND phường Đội Cấn

Nguyễn Thị Thu Minh

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đội Cấn

Đặng Thị Lại

Bí thư Đảng ủy phường Điện Biên

Ông

Đặng Thành Công

Chủ tịch UBND phường Điện Biên

Ông

Nguyễn Xuân Minh

Phó Chủ tịch UBND phường Điện Biên

Ông

Vũ Ngọc Hoan

Phó Chủ tịch UBND phường Điện Biên

Nguyễn Thị Đoan Trang

Bí thư Đảng ủy phường Thành Công

Ông

Ngô Ngọc Lâm

Chủ tịch UBND phường Thành Công

Ông

Nguyễn Lê Quốc Toản

Phó Chủ tịch UBND phường Thành Công

Trần Thị Tố Tâm

Bí thư Đảng ủy phường Phúc Xá

Ông

Bùi Thanh Xuân

Chủ tịch UBND phường Phúc Xá  

Ông

Nguyễn Trung Kiên

Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Xá

Phạm Thị Nết

Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Xá

Ông

Vũ Hồng Thanh

Bí thư Đảng ủy phường Ngọc Hà

Vũ Bích Thảo

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường Ngọc Hà

Ông

Nguyễn Văn Tú

Chủ tịch UBND phường Ngọc Hà

Ông

Lê Ngọc Minh

Phó Chủ tịch UBND phường Ngọc Hà

Ông

Nguyễn Tú Anh

Phó Chủ tịch UBND phường Ngọc Hà

Ông

Viên Hải Tuệ

Chủ tịch UBND phường Ngọc Khánh

Ông

Nguyễn Phi Long

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Ngọc Khánh

Ông

Ông Đỗ Công Hải

Phó Chủ tịch UBND phường Ngọc Khánh

Trần Thị Thu Quỳnh

Phó Chủ tịch UBND phường Ngọc Khánh

Ông

Lê Việt Cường

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Ngọc Khánh

Trần Thị Hà Giang

Bí thư Đảng uỷ phường Liễu Giai

Ông

Nguyễn Trung Thành

Phó bí thư Thường trực Đảng uỷ - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Liễu Giai

Ông

Nguyễn Hữu Chung

Chủ tịch UBND phường Liễu Giai

Ông

Nguyễn Lê Khôi

Phó Chủ tịch UBND phường Liễu Giai

Nguyễn Trịnh Tuyết Thanh

Phó Chủ tịch UBND phường Liễu Giai

Nguyễn Thị Hải Yến

Bí thư Đảng ủy phường Trúc Bạch

Ông

Dương Văn Phong

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Trúc Bạch

Ông

Nguyễn Ngọc Lăng

Phó Chủ tịch UBND phường Trúc Bạch

Lê Mai Hương

Phó Chủ tịch UBND phường Trúc Bạch

Ông

Võ Hồng Vinh

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường Quán Thánh

Mai Thị Hoài Thu

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Quán Thánh

Ông

Phạm Chính Trung

Phó Chủ tịch UBND phường Quán Thánh

Ngô Thùy Linh

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Quán Thánh

Nguyễn Thị Bích Diệp

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Kim Mã

Ông

Vũ Khắc Thắng

Chủ tịch UBND phường Kim Mã

Ông

Vũ Đại Thắng

Phó Chủ tịch UBND phường Kim Mã

Ông

Cao Hợp Thanh

Phó Chủ tịch UBND phường Kim Mã

Lê Thị Hương Giang

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Kim Mã

Vũ Thanh Hà

Bí thư Đảng uỷ phường Cống Vị

Nguyễn Hải Hoa

Phó bí thư Thường trực Đảng uỷ phường Cống Vị

Trịnh Thị Thu Huyền

Chuyên viên Ban Tổ chức Quận ủy Ba Đình

Phạm Thị Hồng Tuyết

Chuyên viên Ban Tổ chức Quận ủy Ba Đình

Ông

Nguyễn Đức Thịnh

Chuyên viên Ban Tổ chức Quận ủy Ba Đình

Ông

Nguyễn Minh Đức

Chuyên viên Ban Tổ chức Quận ủy Ba Đình

Hoàng Minh Phượng

Ủy viên Uỷ ban kiểm tra Quận ủy Ba Đình

Ông

Nguyễn Quang Chung

Kiểm tra viên Uỷ ban kiểm tra Quận ủy Ba Đình

Đinh Thị Kim Oanh

Kiểm tra viên Uỷ ban kiểm tra Quận ủy Ba Đình

Nguyễn Thị Hiền

Kiểm tra viên Uỷ ban kiểm tra Quận ủy Ba Đình

Nguyễn Phương Nhung

Chuyên viên Ban Tuyên giáo Quận ủy Ba Đình

Nguyễn Thúy Hà

Chuyên viên Ban Tuyên giáo Quận ủy Ba Đình

Nguyễn Lan Phương

Chuyên viên Ban Dân vận Quận ủy Ba Đình

Lê Thị Hồng Thảo

Chuyên viên Ban Dân vận Quận ủy Ba Đình

Ông

Nguyễn Quang Huy

Chuyên viên Văn phòng Quận ủy Ba Đình

Đỗ Thị Trang

Kế toán Văn phòng Quận ủy Ba Đình

Ông

Lê Minh Hiếu

Chuyên viên Văn phòng Quận ủy Ba Đình

Lê Thị Vân

Chuyên viên Văn phòng Quận ủy Ba Đình

Hà Thị Kim Thoa

Nhân viên Văn phòng Quận ủy Ba Đình

Ông

Trần Lâm Hải

Nhân viên Văn phòng Quận ủy Ba Đình

Ông

Bùi Văn Hưng

Nhân viên Văn phòng Quận ủy Ba Đình

Trương Linh Trang

Kế toán Trung tâm Chính trị quận Ba Đình

Nguyễn Hà Linh

Giáo vụ, Văn phòng Trung tâm Chính trị quận Ba Đình

Ông

Nguyễn Tuấn Anh

Giáo vụ, Văn phòng Trung tâm Chính trị quận Ba Đình

Vũ Thị Thùy Dương

Nhân viên Đảng ủy khối Doanh nghiệp quận Ba Đình

Nguyễn Thị Ngọc Lan

Nhân viên Đảng ủy khối Doanh nghiệp quận Ba Đình

Trần Phương Thảo

Nhân viên Cơ quan Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Ba Đình

Ông

Phan Hải Lộc

Chuyên viên Hội Cựu chiến binh quận Ba Đình

Nguyễn Thị Hoa

Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN quận Ba Đình

Nguyễn Thị Ơn

Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN quận Ba Đình

Nguyễn Thanh Minh

Uỷ viên Ban thường vụ Liên đoàn lao động quận Ba Đình

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Cán bộ chuyên trách Liên đoàn lao động quận Ba Đình

Đặng Việt Trinh

Uỷ viên Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Ba Đình

Dương Thị Diễm

Chuyên viên Phòng Kinh tế quận Ba Đình

Phạm Thị Hoàng Anh

Chuyên viên Phòng Kinh tế quận Ba Đình

Lê Bích Vượng

Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin quận Ba Đình

Ông

Hoàng Văn Trung

Chuyên viên phòng Văn hóa và Thông tin quận Ba Đình

Ông

Nguyễn Duy Thế

Viên chức Phòng Văn hóa và Thông tin quận Ba Đình

Ông

Lê Toàn Thắng

Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin quận Ba Đình

Nguyễn Thị Thu Hiền

Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin quận Ba Đình

Trần Thị Tân Trang

Nhân viên Phòng Văn hóa và Thông tin quận Ba Đình

Ông

Lê Văn Kình

Chuyên viên Phòng Quản lý đô thị quận Ba Đình

Lê Thùy Linh

Chuyên viên Phòng Quản lý đô thị quận Ba Đình

Đỗ Minh Thu

Chuyên viên Phòng Quản lý đô thị quận Ba Đình

Phạm Hồng Vân

Chuyên viên Phòng Quản lý đô thị quận Ba Đình

Phạm Thị Hương

Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Ba Đình

Ông

Bùi Quang Ninh

Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Ba Đình

Phùng Thị Thu Hà

Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Ba Đình

Nguyễn Thị Phượng

Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Ba Đình

Nguyễn Thị Thúy Hà

Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Ba Đình

Nguyễn Tâm Lan

Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Ba Đình

Ông

Trần Công Thành

Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Ba Đình

Ông

Lê Tuấn Long

Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Ba Đình

Ông

Vũ Minh Lý

Nhân viên Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Ba Đình

Bùi Hoài Sơn

Chuyên viên Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Ba Đình

Nguyễn Quỳnh Trang

Chuyên viên Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Ba Đình

Đỗ Thị Thanh Xuân

Chuyên viên Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Ba Đình

Ồng

Nguyễn Trung Dũng

Chuyên viên Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Ba Đình

Nguyễn Thùy Trang

Chuyên viên Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Ba Đình

Ông

Đỗ Viết Bính

Chuyên viên Phòng Nội vụ quận Ba Đình

Đặng Thuỳ Linh

Chuyên viên Phòng Nội vụ quận Ba Đình

Nguyễn Phương Quỳnh

Chuyên viên Phòng Nội vụ quận Ba Đình

Ông

Tạ Văn Dương

Cán bộ Phòng Nội vụ quận Ba Đình

Bùi Thị Thu Hương

Chuyên viên Phòng Y tế quận Ba Đình

Ông

Vũ Đình Chiến

Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Ba Đình

Ông

Nguyễn Trung Đoàn

Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Ba Đình

Trần Thị Tuyết Thu

Chuyên viên Phòng Tư pháp quận Ba Đình

Phạm Thị Minh Thu

Chuyên viên Phòng Tư pháp quận Ba Đình

Ông

Nguyễn Đức Toàn

Thanh tra viên Thanh tra quận Ba Đình

Phạm Thị Minh Thuý

Cán bộ Thanh tra quận Ba Đình

Ông

Phạm Đắc Long

Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND quận Ba Đình

Nguyễn Thị Hằng

Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND quận Ba Đình

Ông

Cao Xuân Quảng

Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND quận Ba Đình

Đinh Thúy Ngân

Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND quận Ba Đình

Nguyễn Thu Trang

Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND quận Ba Đình

Nguyễn Hương Sơn

Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND quận Ba Đình

Đào Thị Lệ Hoa

Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND quận Ba Đình

Nguyễn Thị Thu Hà

Cán bộ Văn phòng HĐND và UBND quận Ba Đình

Nguyễn Thị Thuận Linh

Cán bộ Văn phòng HĐND và UBND quận Ba Đình

Ông

Nguyễn Ngọc Thắng

Cán bộ Văn phòng HĐND và UBND quận Ba Đình

Nguyễn Thị Ngoan

Cán bộ Văn phòng HĐND và UBND quận Ba Đình

Nguyễn Thị Lan Hương

Cán bộ Văn phòng HĐND và UBND quận Ba Đình

Ông

Tạ Trung Hiếu

Cán bộ Văn phòng HĐND và UBND quận Ba Đình

Ông

Vũ Mai Khôi

Cán bộ Văn phòng HĐND và UBND quận Ba Đình

Ông

Nguyễn Văn Thành

Chuyên viên Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Ba Đình

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Nhân viên Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Ba Đình

Ông

Đoàn Văn Bằng

Chuyên viên Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Ba Đình

Ông

Lê Quang Việt

Chuyên viên Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Ba Đình

Ông

Đinh Quang Hưng

Chuyên viên Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Ba Đình

Ông

Nguyễn Mạnh Hùng

Chuyên viên Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Ba Đình

Ông

Nguyễn Minh Hà

Cán sự Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Ba Đình

Ông

Nguyễn Thọ Hà

Cán sự Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Ba Đình

Ông

Nghiêm Huy Tùng

Cán sự Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Ba Đình

Ông

Trần Thu Hậu

Chuyên viên Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Ba Đình

Ông

Phạm Quốc Hùng

Chuyên viên Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Ba Đình

Ông

Dương Văn Huân

Chuyên viên Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Ba Đình

Ông

Vũ Đức Hoan

Chuyên viên Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Ba Đình

Ông

Hoàng Huy Thắng

Chuyên viên Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Ba Đình

Ông

Đào Nguyên Trung

Chuyên viên Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Ba Đình

Ông

Dương Quang Thọ

Chuyên viên Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Ba Đình

Ông

Nguyễn Thanh Phong

Chuyên viên Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Ba Đình

Ông

Nguyễn Mạnh Hùng

Chuyên viên Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Ba Đình

Ông

Phạm Phi Hùng

Chuyên viên Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Ba Đình

Ông

Nguyễn Quý Hoàng

Viên chức, Huấn luyện viên Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Ba Đình

Ông

Nguyễn Viết Tùng

Viên chức, Tổ trưởng Tổ thông tin tuyên truyền Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Ba Đình

Tạ Thu Hà

Viên chức Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Ba Đình

Hà Thị Kim Nhung

Viên chức Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Ba Đình

Ông

Lê Khắc Bình

Tổ trưởng Tổ Văn hóa - Văn nghệ, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Ba Đình

Ông

Nguyễn Thanh Bình

Viên chức, Trưởng bộ phận CSVC Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Ba Đình

Phạm Mai Hương

Viên chức Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Ba Đình

Nguyễn Thị Kim Oanh

Viên chức Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Ba Đình

Đỗ Thị Lanh

Viên chức Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Ba Đình

Bùi Huyền Trang

Nhân viên Văn phòng Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Ba Đình

Ông

Tạ Duy Hùng

Viên chức, Huấn luyện viên Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Ba Đình

Ông

Vương Hồng Sỹ

Viên chức, Huấn luyện viên Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Ba Đình

Ông

Ngô Văn Chuyển

Viên chức, Huấn luyện viên Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Ba Đình

Ông

Chử Văn Thiệp

Viên chức, Huấn luyện viên Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Ba Đình

Ông

Nguyễn Thanh Tuấn

Viên chức, Huấn luyện viên Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Ba Đình

Nguyễn Hồng Nhung

Nhân viên văn hóa văn nghệ Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Ba Đình

Lê Thu Hiền

Nhân viên Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Ba Đình

Ông

Kim Đăng Trường

Nhân viên Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Ba Đình

Ông

Bùi Việt Anh

Nhân viên Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Ba Đình

Ông

Lê Hồng Hải

Nhân viên Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Ba Đình

Ông

Nguyễn Huy Ngọc

Cán bộ quản lý ngành hàng Ban quản lý Chợ số 3

Nguyễn Phương Nga

Cán bộ Ban quản lý Chợ số 3

Ông

Nguyễn Trường Sơn

Nhân viên Bảo vệ Ban quản lý Chợ số 3

Ông

Đỗ Danh Tùng

Cán bộ quản lý ngành hàng Ban quản lý Chợ số 3

Ông

Trần Thái Sơn

Cán bộ quản lý ngành hàng Ban quản lý Chợ số 3

Lê Thị Bích Hồng

Cán bộ quản lý ngành hàng Ban quản lý Chợ số 3

Hà Thị Đan

Kế toán Ban quản lý Chợ số 2

Nguyễn Thị Loan

Cán bộ quản lý ngành hàng Ban quản lý Chợ số 2

Ông

Nguyễn Cảnh Cường

Cán bộ quản lý ngành hàng Ban quản lý Chợ số 2

Nguyễn Bích Điệp

Nhân viên Văn phòng - Thủ quỹ, Ban quản lý Chợ số 2

Ông

Bùi Ngọc Thanh

Cán bộ quản lý ngành hàng Ban quản lý Chợ số 2

Ông

Nguyễn Xuân Trang

Nhân viên bảo vệ Ban quản lý Chợ số 2

Đào Thị Nha Trang

Cán bộ quản lý ngành hàng Ban quản lý Chợ số 2

Ông

Nguyễn Duy Thành

Cán bộ quản lý điện nước, Ban quản lý Chợ số 2

Ông

Nguyễn Văn Loan

Cán bộ quản lý thu dịch vụ Ban quản lý Chợ Long Biên

Ông

Trần Văn Tùng

Cán bộ bộ lý ngành hàng Ban quản lý Chợ Long Biên

Ông

Dương Văn Hân

Cán bộ quản lý điện Ban quản lý Chợ Long Biên

Ông

Nguyễn Tiến Mạnh

Cán bộ quản lý ngành hàng Ban quản lý Chợ Long Biên

Nguyễn Thu Huyền

Cán bộ quản lý ngành hàng Ban quản lý Chợ Long Biên

Nguyễn Minh Nguyệt

Cán bộ Văn phòng Ban quản lý Chợ Long Biên

Dương Thị Vân

Cán bộ quản lý ngành hàng Ban quản lý Chợ Long Biên

Phan Thị Quỳnh Anh

Cán bộ phụ trách công tác văn phòng Ban quản lý Chợ Long Biên

Nguyễn Thị Hồng Anh

Kế toán Ban quản lý Chợ Long Biên

Ông

Hoàng Đình Thuần

Cán bộ quản lý thu dịch vụ Ban quản lý Chợ Long Biên

Ông

Nguyễn Văn Thắng

Cán bộ quản lý thu dịch vụ Ban quản lý Chợ Long Biên

Ông

Nguyễn Tiến Dũng

Cán bộ quản lý ngành hàng Ban quản lý Chợ Long Biên

Hoàng Thị Bích Vân

Cán bộ quản lý ngành hàng Ban quản lý Chợ Long Biên

Phạm Thị Tuyết Hạnh

Cán bộ quản lý ngành hàng Ban quản lý Chợ Long Biên

Nguyễn Hương Giang

Thủ quỹ Ban quản lý Chợ Long Biên

Ông

Nguyễn Đăng Hoài

Cán bộ quản lý ngành hàng Ban quản lý Chợ Long Biên

Ông

Ngô Minh Hiếu

Cán bộ quản lý ngành hàng Ban quản lý Chợ Long Biên

Hứa Thị Hồng Mai

Phó trưởng phòng Văn phòng - Tài vụ Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng quận Ba Đình

Trịnh Thùy Linh

Cán bộ Văn phòng - Tài vụ Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng quận Ba Đình

Vũ Thị Hồng Nga

Cán bộ Văn phòng - Tài vụ Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng quận Ba Đình

Đinh Anh Thư

Trưởng Phòng Vệ sinh môi trường Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng quận Ba Đình

Ông

Nguyễn Đình Lương

Phó trưởng Phòng Vệ sinh môi trường, Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng quận Ba Đình

Vũ Minh Nguyệt

Cán bộ phòng Vệ sinh môi trường Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng quận Ba Đình

Ông

Trần Đình Cường

Trưởng phòng Kế hoạch - Dự án Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng quận Ba Đình

Ông

Hà Thanh Bình

Phó trưởng phòng Kế hoạch - Dự án Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng quận Ba Đình

Ông

Ngô Thanh Hà

Cán bộ phòng Kế hoạch - Dự án Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng quận Ba Đình

Ngô Thị Thu Hường 

Cán bộ phòng Kế hoạch - Dự án Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng quận Ba Đình

Ông

Bùi Kim Co

Trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng quận Ba Đình

Ông

Đỗ Khoa Trường

Cán bộ phòng Hạ tầng kỹ thuật Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng quận Ba Đình

Ông

Vũ Thành Công

Cán bộ phòng Bồi thường GPMB Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng quận Ba Đình

Ông

Vũ An Nguyên

Cán bộ phòng Bồi thường GPMB Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng quận Ba Đình

Ông

Bùi Đức Nam 

Cán bộ phòng Bồi thường GPMB Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng quận Ba Đình

Ông

Đào Duy Hải

Cán bộ Tổ thẩm định Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng quận Ba Đình

Ông

Lê Ngọc Tuyền

Cán bộ Tổ thẩm định Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng quận Ba Đình

Ông

Thanh Hải

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Vĩnh Phúc

Ông

Nguyễn Khắc Vũ

Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Vĩnh Phúc

Nguyễn Thanh Hằng

Công chức Địa chính phường Vĩnh Phúc

Luyện Thúy Mười

Công chức Tài chính - Kế toán phường Vĩnh Phúc

Tống Hải Linh

Chủ tịch Hội LHPN phường Vĩnh Phúc

Ông

Hồ Ngọc Tùng

Công chức Tài chính - Kế toán phường Vĩnh Phúc

Ông

Nguyễn Chí Phương

Công chức Văn hóa - xã hội phường Nguyễn Trung Trực

Nguyễn Thị Phong

Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Nguyễn Trung Trực

Dương Thị Thu Huyền

Chủ tịch Hội LHPN phường Nguyễn Trung Trực

Ông

Vũ Thành Trung

Công chức Địa chính - Đô thị - Môi trường phường Nguyễn Trung Trực

Trần Thị Hải Vân

Công chức Tài chính - Kế toán phường Nguyễn Trung Trực

Ông

Nguyễn Ngọc Dũng

Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Nguyễn Trung Trực

Nguyễn Thị Bích Liên

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nguyễn Trung Trực

Nguyễn Thu Huyền

Văn phòng Đảng ủy phường Nguyễn Trung Trực

Ông

Nguyễn Công Phúc

Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Nguyễn Trung Trực

Vũ Thị Kim

Công chức Tài chính - Kế toán phường Giảng Võ

Ông

Nguyễn Đức Trung

Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Giảng Võ

Ông

Nguyễn Văn Thắng

Công chức Địa chính - Đô thị phường Giảng Võ

Nguyễn Thị Hương Lan

Công chức Tài chính - Kế toán phường Giảng Võ

Cao Thị Thắm

Công chức Văn hóa - Xã hội phường Giảng Võ

Ông

Vũ Tùng Dương

Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Giảng Võ

Đinh Thị Thanh Huyền

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Giảng Võ

Ông

Lê Ngọc Quý

Công chức Tài chính - Kế toán phường Đội Cấn

Phạm Thúy Hằng

Công chức Văn hóa - Xã hội phường Đội Cấn

Ông

Bùi Quang Huy

Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Đội Cấn

Ông

Đào Đăng Đức

Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Đội Cấn

Ông

Nguyễn Thành Luân

Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Đội Cấn

Ông

Đỗ Thế Huy

Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Đội Cấn

Nguyễn Thanh Thủy

Công chức Văn phòng - Thống kê phường Điện Biên

Lê Thu Thảo

Công chức Địa chính - Đô thị phường Điện Biên

Vũ Mai Hường

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Điện Biên

Nguyễn Thị Bích Duyên

Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Điện Biên

Ông

Nguyễn Đình Đăng

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Điện Biên

Nguyễn Thị Vân Anh

Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Điện Biên

Nguyễn Thị Thanh Vân

Công chức Văn hóa - Xã hội phường Điện Biên

 Nguyễn Kim Loan

Công chức Văn hóa - Xã hội phường Điện Biên

Hoàng Thị Hồng Nhung

Công chức Văn phòng - Thống kê phường Điện Biên

Ông

Nguyễn Trung Hưng

Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Điện Biên

Ông

Nguyễn Mạnh Hảo

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Điện Biên

Ông

Nguyễn Hùng Tráng

Phó bí thư Đoàn TNCS Hố Chí Minh, cán bộ Văn phòng Đảng ủy phường Điện Biên

Ông

Nguyễn Thế Anh

Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Thành Công

Nguyễn Thị Mỹ Linh

Công chức Văn phòng -Thống kê phường Thành Công

Đinh Thu Hương

Chủ tịch Hội LHPN phường Thành Công

Ông

Bùi Minh Đạt

Công chức Địa chính - Đô thị phường Thành Công

Ông

Nguyễn Hồng Long

Công chức Địa chính - Đô thị phường Thành Công

Nguyễn Thị Ngọc An

Công chức Văn hoá - Xã hội phường Thành Công

Trần Thu Thủy

Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Thành Công

Ông

Lê Tôn Quý

Bí thư Đoàn TNCS HCM phường Thành Công

Nguyễn Thị Thu Hòa

Công chức Văn phòng - Thống kê phường Thành Công

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Thành Công

Nguyễn Phương Anh

Cán bộ Văn phòng Đảng uỷ phường Thành Công

Doãn Thị Lệ Thu

Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Thành Công

Nguyễn Thị Giang

Chủ tịch Hội LHPN phường Phúc Xá

Ông

Nguyễn Đăng Khoa

Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Phúc Xá

Phạm Lan Phương

Công Chức Văn phòng - Thống kê phường Phúc Xá