|

Một số quy định về gia hạn nợ trong hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội

Ngày 15/9/2023, Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) ban hành Quyết định số 54/QĐ-HĐQT về Quy định gia nợ trong hệ thống NHCSXH. Theo đó, khách hàng có thể được gia hạn nợ một hay nhiều lần đối với một khoản vay. Thời gian gia hạn nợ tối đa là 12 tháng đối với các khoản cho vay ngắn hạn và tối đa 1/2 thời hạn cho vay đối với các khoản cho vay trung và dài hạn trừ các trường hợp Thủ tướng Chính phủ có quy định riêng (nếu có).
content:

Để kịp thời triển khai, tuyên truyền các quy định mới về gia hạn nợ, Phòng giao dịch NHCSXH quận Ba Đình thông tin một số điểm chính cần lưu ý tại Quyết định số 54/QĐ-HĐQT ngày 15/09/2023 của Hội đồng quản trị NHCSXH cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng

- Khách hàng vay vốn tại NHCSXH (sau đây gọi chung là khách hàng).
- Tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình thực hiện cho vay và gia hạn nợ tại NHCSXH.

2. Gia hạn nợ

Gia hạn nợ là việc NHCSXH cho phép khách hàng được kéo dài thời hạn trả nợ đã cam kết trong Hợp đồng tín dụng/Sổ vay vốn. Trong thời gian gia hạn nợ, khách hàng vẫn phải trả lãi tiền vay.

3. Nguyên tắc gia hạn nợ

- Việc gia hạn nợ cho khách hàng đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, khách quan, minh bạch.

- Các khoản cho vay tại NHCSXH bằng nguồn vốn tài trợ ủy thác đầu tư theo từng Hiệp định hoặc Hợp đồng ủy thác đầu tư của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước với NHCSXH thì việc gia hạn nợ thực hiện theo quy định của Hiệp định hoặc Hợp đồng ủy thác đầu tư đã ký kết.

4. Điều kiện gia hạn nợ

Khách hàng được xem xét gia hạn nợ khi có đủ các điều kiện sau:
- Khách hàng thuộc đối tượng được vay vốn theo quy định, sử dụng vốn vay đúng mục đích.

- Khách hàng gặp khó khăn về tài chính do nguyên nhân khách quan quy định tại Điều 6 Quy định này dẫn đến khách hàng chưa trả được nợ theo thời hạn đã cam kết.

5. Nguyên nhân khách quan được xem xét gia hạn nợ

- Khách hàng không bị thiệt hại về vốn, tài sản nhưng gặp khó khăn về tài chính chưa trả được nợ đúng theo thời hạn đã cam kết do các nguyên nhân khách quan sau:

*Các loại thiên tai theo quy định của pháp luật về phòng, chống thiên tai; địch họa, hỏa hoạn; các dịch bệnh liên quan tới vật nuôi và cây trồng xảy ra làm ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng.

* Nhà nước thay đổi chính sách làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của khách hàng: không còn nguồn cung cấp nguyên vật liệu; mặt hàng sản xuất, kinh doanh bị cấm, hạn chế theo quy định của pháp luật; khách hàng phải thực hiện việc chuyển đổi sản xuất, kinh doanh theo quyết định của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

* Tác động của tình hình kinh tế - xã hội, dịch bệnh làm ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập của khách hàng: mất việc làm, chưa có việc làm ổn định, chưa nhận được tiền công, tiền lương, tiền bán sản phẩm.

* Khách hàng là cá nhân hoặc có thành viên khác trong hộ gia đình bị ốm đau, tai nạn.

- Khách hàng chưa thu hoạch được sản phẩm, thời gian thu hoạch sản phẩm bị kéo dài so với dự kiến hoặc chưa tiêu thụ được sản phẩm.

- Các nguyên nhân khác quy định tại Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (nếu có).

6. Thời gian gia hạn nợ

- Thời gian gia hạn nợ được tính từ ngày đến hạn trả nợ cuối cùng của khoản vay.

- Khách hàng có thể được gia hạn nợ một hay nhiều lần đối với một khoản vay. Thời gian gia hạn nợ tối đa là 12 tháng đối với các khoản cho vay ngắn hạn và tối đa 1/2 thời hạn cho vay đối với các khoản cho vay trung và dài hạn trừ các trường hợp Thủ tướng Chính phủ có quy định riêng (nếu có).

7. Hồ sơ gia hạn nợ

Trước ngày đến hạn cuối cùng, tối đa 03 tháng và tối thiểu 05 ngày làm việc, do nguyên nhân quy định nêu trên (theo điều 6 Quyết định 54) dẫn đến chưa trả được nợ nợ và có nhu cầu gia hạn nợ, khách hàng lập Giấy đề nghị gia hạn nợ mẫu số 09A/TD đối với cho vay theo phương thức ủy thác và mẫu mẫu số 09B/TD đối với khách hàng vay vốn theo phương thức cho vay trực tiếp.

Đối với khách hàng vay vốn theo phương thức ủy thác, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn tiếp nhận Giấy đề nghị gia hạn nợ của khách hàng, kiểm tra các thông tin và ký xác nhận trên Giấy đề nghị gia hạn nợ gửi tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp phường. Tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp phường kiểm tra thực tế nguyên nhân chưa trả được nợ của khách hàng vay vốn. Ủy ban nhân dân cấp phường tiếp nhận Giấy đề nghị gia hạn nợ ký xác nhận đề nghị gia hạn nợ/không gia hạn nợ.

Đối với khách hàng vay vốn trực tiếp, NHCSXH sẽ trực tiếp kiểm tra khách hàng vay vốn trước khi phê duyệt việc gia hạn nợ/không gia hạn nợ.

Ngân hàng Chính sách xã hội quận

14/04/2016 - 908 Lượt xem
Sáng 05/4, Đảng ủy phường Đội Cấn đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo...
16/04/2021 - 201 Lượt xem
Ngày 16/4/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Ba Đình đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Ba Đình khóa...
19/04/2021 - 35 Lượt xem
Chiều ngày 10/3/2021, tại Trụ sở Quận ủy Ba Đình số 25 Liễu Giai; Ban Tuyên giáo - Tòa án Nhân dân quận  - Viện kiểm sát Nhân dân quận tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp trong việc thực...
19/04/2021 - 33 Lượt xem
Ngày 11/3/2021, tại Hội trường tầng 2, trụ sở Quận ủy Ba Đình, với trách nhiệm là Cụm trưởng Cụm thi đua Ban Dân vận các quận Trung tâm, Ban Dân vận Quận ủy Ba Đình đã tổ chức Hội nghị ký...
20/05/2021 - 356 Lượt xem
UBND TP Hà Nội vừa có công điện hỏa tốc về việc tập trung tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
23/05/2021 - 186 Lượt xem
Hòa chung trong không khí ngày hội non sông, gần 13 chiều 23/5, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử Thành phố đã bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá...
28/05/2021 - 131 Lượt xem
Chiều 27/5/2021, Ủy ban bầu cử Thành phố Hà Nội thông qua và ban hành Quyết định công bố danh sách 95 người trúng cử đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.
03/06/2021 - 141 Lượt xem
 Ngày 2/6, nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập quận và thành lập Đảng bộ quận Ba Đình (1961 - 2021), Phó Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến cùng đoàn công tác của quận Ba...
content:

content:

Thư viện hình ảnh