|

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Ngày 12-7, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) quận Ba Đình tổ chức phiên họp đánh giá kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.
content:

Ngay từ đầu năm 2023, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH quận đã chủ động bám sát chỉ đạo của cấp trên để tập trung triển khai, thực hiện. Đến thời điểm 30/6/2023 đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch được giao; Chủ động tham mưu tích cực thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW nhất là việc bổ sung nguồn vốn ngân sách quận ủy thác sang NHCSXH quận để cho vay đối với các đối tượng chính sách; Quản lý và triển khai các chương trình tín dụng chính sách đạt hiệu quả đồng thời nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn.

Các chương trình tín dụng chính sách giải ngân qua NHCSXH được cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến quận ghi nhận và đánh giá cao, thực sự là công cụ, giải pháp đắc lực trong việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia của thành phố và quận, góp phần giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, hạn chế tín dụng đen, đảm bảo an sinh và phát triển kinh tế trên địa bàn quận.

Tổng dư nợ các chương trình tín dụng trên địa bàn đến 30/06/2023 đạt 337.389 triệu đồng, đã có 4.594 lao động được tạo việc làm thông qua các chương trình vay vốn, tăng 28.927 triệu đồng so với 31/12/2022, hoàn thành 96,51% kế hoạch tăng trưởng trong năm.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn nhiều khó khăn vướng mắc như nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm tại nhiều thời điểm chưa đáp ứng được nhu cầu vay vốn của nhân dân trên địa bàn mặc dù đã được TW, Thành phố và quận quan tâm bổ sung; Nguồn vốn cho vay thuê mua, sửa chữa nhà ở xã hội theo Nghị định 100 của Chính phủ vẫn tiếp tục bị tồn đọng, giảm 1.350 triệu đồng so với 31/12/2022; Kết quả huy động tiền gửi tiết kiệm từ tổ chức và cá nhân không ổn định, bền vững.

Để thực hiện tốt chương trình mục tiêu đã đề ra, các thành viên Ban đại diện đã thống nhất 11 nhiệm vụ cần triển khai trong 06 tháng cuối năm 2023 như sau:

1. Kịp thời kiện toàn thành viên Ban đại diện khi có sự thay đổi về nhân sự. Tổ chức họp định kỳ, đúng thành phần để kiểm điểm đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và các văn bản chỉ đạo của thành phố, quận ủy, HĐND&UBND, Ban đại diện quận về tình hình thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn để có giải pháp chỉ đạo kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

2. Tiếp tục tham mưu tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 40- CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị 30-CT/TU và Kế hoạch số 65-KH/QU ngày 01/12/2021 của Quận ủy Ba Đình về thực hiện Kế hoạch số 48-KH/TU ngày 29/10/2021 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách trên địa bàn. Trong đó, tiếp tục ưu tiên, cân đối, bố trí nguồn vốn ngân sách quận ủy thác sang NHCSXH để cho vay các đối tượng chính sách đồng thời triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách được giao.

3. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 23/6/2023 của UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Quyết định số 05/QĐ- TTg ngày 04/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ, tham mưu UBND quận ban hành Kế hoạch triển khai về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội đến năm 2030.

4. Chỉ đạo NHCSXH quận phối hợp với Ủy ban MTTQ VN quận triển khai chương trình phối hợp đã ký kết tập trung vào các nội dung liên quan đến phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ quận trong triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội.

5. UBND, hội, đoàn thể các phường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, rà soát nhu cầu, tổ chức triển khai có hiệu quả các chính sách cho vay ưu đãi, hỗ trợ lãi suất trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ đặc biệt đối với chương trình cho vay thuê mua sửa chữa nhà ở theo Nghị định 100 của Chính phủ.

6. UBND các phường tổ chức thực hiện tốt kế hoạch tăng trưởng tín dụng, huy động tiền gửi được UBND thành phố giao. Kịp thời giải ngân đảm bảo tiến độ, không để tồn đọng lãng phí vốn, rà soát tạo điều kiện cho các đối tượng có nhu cầu, đủ điều kiện được tiếp cận nguồn vốn phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch giao tại mọi thời điểm; Tích cực triển khai tổ chức huy động vốn từ các tổ chức và cá nhân để bổ sung nguồn vốn cho vay ưu đãi của Chính phủ; Tổng hợp báo cáo kết quả xây dựng kế hoạch tín dụng năm 2024.

7. Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình công tác kiểm tra, giám sát của NHCSXH, hội, đoàn thể nhận ủy thác, chính quyền phường đối với hoạt động các tổ TK&VV và sử dụng vốn của các hộ vay, tập trung đôn đốc thu hồi người vay sử dụng vốn sai mục đích, có nguy cơ tiềm ẩn phát sinh nợ quá hạn nhằm nâng cao chất lượng tín dụng và kịp thời phát hiện, ngăn ngừa những hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

8. Hội, đoàn thể các cấp phối hợp với NHCSXH tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung văn bản đã ký kết; Phối hợp triển khai các chương trình tín dụng, huy động tiền gửi; Củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, kiện toàn và phát huy vai trò hoạt động của các Tổ TK&VV theo kế hoạch đã xây dựng; Thực hiện việc sắp xếp, lưu giữ hồ sơ tại hội, đoàn thể, tổ TK&VV cũng như kịp thời cập nhập kết quả kiểm tra giám sát đã xây dựng của hội, đoàn thể lên hệ thống của NHCSXH theo đúng quy định.

9. UBND các phường tiếp tục phối hợp với NHCSXH, thực hiện đồng bộ các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tổ giao dịch lưu động tại các phường đảm bảo hiệu quả theo đúng quy trình, quy định. Thực hiện nghiêm các giải pháp bảo vệ tiền để đảm bảo an toàn khi vận chuyển trên đường đi và các điểm giao dịch tại UBND các phường như: hỗ trợ công tác an ninh, không gian giao dịch phù hợp, vị trí treo và bảo quản các bảng biển.

10. Các thành viên Banđại diện, hội, đoàn thể, tổ TK&VV phối hợp NHCSXH tiếp tục tham gia viết bài và phối hợp phòng Văn hóa - Thông tin quận đăng tin, bài viết và hình ảnh về việc triển khai tín dụng chính sách nhằm tuyên truyền hơn nữa chủ trương tín dụng ưu đãi của Nhà nước.

11. Tổ chức tổng kết đánh giá kết quả triển khai hoạt động tín dụng chính sách năm 2023.

Ngân hàng CSXH quận Ba Đình

14/04/2016 - 908 Lượt xem
Sáng 05/4, Đảng ủy phường Đội Cấn đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo...
16/04/2021 - 201 Lượt xem
Ngày 16/4/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Ba Đình đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Ba Đình khóa...
19/04/2021 - 34 Lượt xem
Chiều ngày 10/3/2021, tại Trụ sở Quận ủy Ba Đình số 25 Liễu Giai; Ban Tuyên giáo - Tòa án Nhân dân quận  - Viện kiểm sát Nhân dân quận tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp trong việc thực...
19/04/2021 - 31 Lượt xem
Ngày 11/3/2021, tại Hội trường tầng 2, trụ sở Quận ủy Ba Đình, với trách nhiệm là Cụm trưởng Cụm thi đua Ban Dân vận các quận Trung tâm, Ban Dân vận Quận ủy Ba Đình đã tổ chức Hội nghị ký...
20/05/2021 - 354 Lượt xem
UBND TP Hà Nội vừa có công điện hỏa tốc về việc tập trung tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
23/05/2021 - 184 Lượt xem
Hòa chung trong không khí ngày hội non sông, gần 13 chiều 23/5, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử Thành phố đã bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá...
28/05/2021 - 128 Lượt xem
Chiều 27/5/2021, Ủy ban bầu cử Thành phố Hà Nội thông qua và ban hành Quyết định công bố danh sách 95 người trúng cử đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.
03/06/2021 - 140 Lượt xem
 Ngày 2/6, nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập quận và thành lập Đảng bộ quận Ba Đình (1961 - 2021), Phó Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến cùng đoàn công tác của quận Ba...
content:

content:

Thư viện hình ảnh